• ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ РАДУ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «МОРСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ» СМЯ 04-47-2024
завантажити
 • 04-245-2024 Положення про організацію заочної форми здобуття освіти у ВСП МФК ХДМА
завантажити
 • 03-13.1-2024 Положення про бібліотеку ВСП МФК ХДМА
завантажити
 • 04-95-2024 Положення про визначення рейтингу педагогічних працівників ВСП МФК ХДМА
завантажити
 • 04-09-2024 Типове положення про педраду відділення ВСП МФК ХДМА
завантажити
 • 04-317-2024 Положення про дослідницьку діяльність у ВСП МФК ХДМА
завантажити
 • 04-360-2023 Положення про порядок замовлення дипломів ВСП МФК ХДМА
завантажити
 • 02-39-2023 ДП_Оформлення контенту ОК
завантажити
 • 04-359-2023_Положення про інд.навчальний план ЗФПВК
завантажити
 • 02-40-2023_ДП Розроблення ОПП_МФК ХДМА 20.06
завантажити
 • 04-327-2023_Положення вільного вибору ОК З ФПО_В2
завантажити
 • 04-361-2023_Типове Полож про Відділення ВСП МФК ХДМА
завантажити
 • 02-36-2023_ДП_ Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення
завантажити
 • 02-37-2023_ДП Оцінка задоволенності МФК
завантажити
 • 02-38-2023 ДП Про розробку Навчальних Планів
завантажити
 • 4-19-2023_Положення про практичну підготовку ВСП МФК ХДМА_В4
завантажити
 • 04-354-2023_Положення про організацію освітнього процесу ВСП МФК ХДМА
завантажити
 • Положення про ОП ВСП МФК ХДМА-12.03.2023
завантажити
 • Положення про порядок призначення та виплати стипендії_В2_12.03.2023
завантажити
 • Положення про атестацію здобувачів освіти у ВСП МФК ХДМА_В2_12.03.2023
завантажити
 • Положення про педраду ВСП МФК ХДМА_12.03.2023
завантажити
 • Про планування та облік_основних видів робіт педпрацівників_12.03.23
завантажити
 • Документована процедура організація курсового проектування МФК
завантажити
 • Документована процедура порядок формування рейтингу здобувачів освіти
завантажити
 • Документована процедура проведення відкритих занять МФК
завантажити
 • Положення про академічну доброчесність МФК
завантажити
 • Положення про внутрішню систему забезпечення якості МФК
завантажити
 • Положення про комітет із питань внутрішньої системи забезпечення якості освіти МФК
завантажити
 • Положення про контроль за за відвідуванням навчальних занять МФК
завантажити
 • Положення про курсові проекти МФК
завантажити
 • Положення про майстер клас МФК
завантажити
 • Положення про організацію навчально-методичної роботи МФК
завантажити
 • Положення про передовий педагогічний досвід викладачів МФК
завантажити
 • Положення про раду із забезпечення якості освітньої діяльності МФК
завантажити
 • Типове положення про Ц(П)К МФК
завантажити
 • Положення про журнал обліку роботи академічної групи МФК
завантажити
 • Положення про навчальні кабінети та лабораторії МФК
завантажити
 • Положення про підготовку та проведення відкритого заняття МФК
завантажити
 • Положення про самостійну роботу здобувачів освіти МФК
завантажити
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ “МОРСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ”
завантажити