• Документована процедура організація курсового проектування МФК
завантажити
 • Документована процедура порядок формування рейтингу здобувачів освіти
завантажити
 • Документована процедура проведення відкритих занять МФК
завантажити
 • Положення про академічну доброчесність МФК
завантажити
 • Положення про бібліотеку МФК
завантажити
 • Положення про внутрішню систему забезпечення якості МФК
завантажити
 • Положення про вільний вибір дисциплін здобувачами освіти МФК
завантажити
 • Положення про комітет із питань внутрішньої системи забезпечення якості освіти МФК
завантажити
 • Положення про контроль за за відвідуванням навчальних занять МФК
завантажити
 • Положення про курсові проекти МФК
завантажити
 • Положення про майстер клас МФК
завантажити
 • Положення про організацію навчально-методичної роботи МФК
завантажити
 • Положення про передовий педагогічний досвід викладачів МФК
завантажити
 • Положення про раду із забезпечення якості освітньої діяльності МФК
завантажити
 • Типове положення про Ц(П)К МФК
завантажити
 • Положення про журнал обліку роботи академічної групи МФК
завантажити
 • Положення про навчальні кабінети та лабораторії МФК
завантажити
 • Положення про підготовку та проведення відкритого заняття МФК
завантажити
 • Положення про самостійну роботу здобувачів освіти МФК
завантажити
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОРСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
   

завантажити

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МОРСЬКОГО КОЛЕДЖУ ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ СМЯ 04-167-2015
   

завантажити

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО КОЛЕДЖУ ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ СМЯ 04-17-2017
   

завантажити

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ КУРСАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ МОРСЬКОГО КОЛЕДЖУ ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ СМЯ 04-19-2017
   

завантажити

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА РОБОТУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ У МОРСЬКОМУ КОЛЕДЖІ ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ СМЯ 04-20-2017
   

завантажити

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ВИДАЧІ ТА ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ТА ДОДАТКУ ДО НИХ У МОРСЬКОМУ КОЛЕДЖІ ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ СМЯ 04-26-2017
   

завантажити

 • ПРАВИЛА призначений та виплати академічних стипендій у Морському коледжі Херсонської державної морської академії СМЯ 04-173-2017
   

завантажити

 • Положення про адміністративну раду морського коледжу Херсонської державної морської академії
   

завантажити

 • Положення про бібліотеку Морського коледжу ХДМА
   

завантажити

 • Положення про визнаяення рейтингу педагогічних працівників морського коледжу Херсонської державної морської академії
   

завантажити

 • Положення про навчально-методичну раду морського коледжу Херсоської державної морської академії
   

завантажити

 • Положення про організацію заочної форми навчання у морському коледжі Херсонської державної морської академії
   

завантажити

 • Типове положення про відділення морського коледжу Херсонської державної морської академії
   

завантажити

 • Типове положення про педагогічну раду відділення морського коледжу Херсонської державної морської академії
   

завантажити

 • Типове положення про циклову(предметну) комісію морського коледжу Херсонської державної морської академії
   

завантажити