Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

Освітня діяльність:

Основна мета циклової комісії – створення умов для:

— розвитку у здобувачів освіти логічного та алгоритмічного мислення, формування математичної, науково-природничої та екологічної грамотності, загальних, загально-фахових та фахових  компетентностей; 

— формування у здобувачів освіти умінь застосовувати математичний апарат в кількісних розрахунках виробничо-технологічних задач; створювати ефективні моделі реальних явищ та процесів на основі попереднього точного розрахунку і наукового передбачення; досліджувати складні питання, пов’язані з експлуатацією техніки і технологій;

— підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження нових педагогічних технологій, які сприятимуть досягненню здобувачами освіти гідних результатів навчання.  

Завдання циклової комісії:

— розробляти методики викладання навчальних дисциплін комісії, зокрема, із застосуванням ІКТ інструментів та он-лайн сервісів в змішаному навчанні при викладанні дисциплін;

— втілювати в освітній процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців;

— контролювати та аналізувати рівень знань, вмінь та навичок здобувачів освіти з дотриманням критеріїв їх оцінювання;

— поширювати досвід роботи із здобувачами освіти на засіданнях методичного об’єднань викладачів математики, фізики, біології та хімії закладів фахової передвищої освіти Херсонської області.

Робота та досягнення

Педагогічні працівники комісії:

— працюють над методичною проблемою «Впровадження компетентнісного підходу у викладанні дисциплін циклу. Використання системи Moodle для електронного навчання здобувачів освіти  МФК ХДМА»;

— займаються створенням контенту дисциплін циклу з використанням інтерактивних технологій, проводять майстер-класи з використання різних технологій у навчальному процесі;

— публікуються у періодичних виданнях (біля 100 статей за останні 5 років), друкують навчальні посібники з усіх дисциплін циклу;

— працюють над проблемою підготовки здобувачів освіти для успішного проходження ДПА з математики у формі ЗНО (успішність у 2019 р. – 93%, у 2020 р.– 84%)

— готують обдаровану молодь до участі у Всеукраїнських студентських наукових конференціях та Всеукраїнських предметних олімпіадах для закладів фахової передвищої освіти:

Всеукраїнська олімпіада з математики (ІІ етап):

2014рік–  ІІІ місце посів курсант Онопрієнко А. (СВВ)

2015рік – ІІІ місце посів курсант Якушенко В.(СМВ)

2016рік –ІІІ місце посів курсант  Калюжний В. (СМВ)

2017рік– ІІІ місце посів курсант Корнієнко П. (СВВ)

2018 рік –  ІІ місце посів курсант Лапонов С. (СВВ)

2019 рік– ІІ місце посів курсант Немченко І. (СВВ)

Всеукраїнська олімпіада з фізики (ІІ етап):

2015рік –  І місце посів курсант Сулютін  А. (СВВ)

2016рік – ІІ місце посів курсант  Ковальчук Д. (СВВ)

2018 рік –  IV  місце посів курсант Смєшко В. (СМВ)

2019 рік– ІІ місце посів курсант Тимошов М. (СВВ)

Курсанти МФК ХДМА судноводійного відділення при складанні кваліфікаційного екзамену для майбутніх вахтових помічників в рамках відбору кадрів крюїнговою компанією  Marlow Navigation показують достатній рівень знань та вмінь з математики і фізики.

Переглянути
Корх Світлана Вікторівна

Викладач природничих дисциплін, спеціаліст вищої категорії, у 1998 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Біологія та хімія», здобула кваліфікацію вчитель біології та хімії, основ екології, валеології; у 2000 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія», магістр хімії, основ екології і безпеки життєдіяльності; у 2005 році закінчила Херсонський морський коледж за спеціальністю «Судноводіння» і здобула кваліфікацію судноводія. У коледжі працює з 1 вересня 1999 року. Викладає дисципліни: «Природничі науки. Хімічний модуль», «Технічна хімія та технологія використання робочих речовин», «Основи екології», «Нормативні морські документи».

Брала активну участь у засіданнях обласного методичного об’єднання викладачів біології та хімії закладів фахової передвищої освіти з метою поширення досвіду, виступала з доповідями. Організовувала участь здобувачів освіти у Всеукраїнських студентських наукових конференціях, та готувала їх до участі в обласних олімпіадах з хімії та біології. Нагороди: Грамота та Подяка Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області, 2013р., 2016р, Подяка ректора ХДМІ, 2009р.

Вольська Алла Григорівна

Викладач природничих дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1961 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Хімія, біологія, основи сільськогосподарського виробництва», здобула кваліфікацію вчитель хімії, біології, основ сільськогосподарського виробництва середньої школи. У коледжі працює з 2004 року. Викладає дисципліну «Хімія».

Розробила навчально-методичне забезпечення дисципліни, створила електронний курс на платформі Moodle для дистанційного навчання. Під керівництвом викладача здобувачі освіти брали участь у Міжнародних науково-практичних конференціях. Має публікації статей. Нагороди: Нагрудний знак «Відмінник народної освіти», 1980р.; грамота від компанії «Marlow Navigation», 2019р.

Грабко Наталія Вікторівна

Викладач загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст другої категорії, у 2014 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю Математика, здобула кваліфікацію викладач математики. У коледжі працює з 2009 року. Викладає дисципліни: «Математика», «Вища математика».

Займається методичною роботою: розробила методичний посібник «Математика», методичні рекомендації «Многогранники. Тіла обертання. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл». Створила електронні курси дисциплін на платформі Moodle. Нагороди: Подяка за поповнення проєкту «На урок» авторськими розробками (2020 р.)

Жмак Лідія Василівна

Викладач природничих дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1981 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут, здобула кваліфікацію вчитель біології; у 1991 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут, здобула кваліфікацію вчитель географії. У коледжі працює з 1993 року. Викладає дисципліни: Географія, Біологія.

Займаєтся методичною роботою по реалізації компетентнісного підходу в процесі вивчення курсу «Природничі науки». Розробила навчально-методичне забезпечення дисциплін та створила електронні курси на платформі Moodle/

Нагороди: Грамота від компанії Marlov Navigation Ukraine, 2020р.

Лахно Ольга Миколаївна

Викладач природничих дисциплін, спеціаліст першої категорії. У 2008 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», здобула кваліфікацію викладача біології; вчителя хімії, валеології та основ екології. У коледжі працює з 2008 року. Викладає дисципліни: біологія та хімія.

Займається методичною роботою: формування здоров’язберігаючої компетентності на уроках біології та хімії. Розробила навчально-методичне забезпечення дисциплін, створила електронний курс на платформі Moodle. Має друковані праці.

Нагороди: Грамота ректора ХДМІ, 2009р.; Грамота ректора ХДМА, 2014р.; Грамота від компанії Marlow Navigation projects, 2020р.

Лебедь Наталія Іванівна

Викладач природничих дисциплін, спеціаліст першої категорії, у 2003 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю викладач фізики, вчитель астрономії, інформатики та БЖ, здобула кваліфікацію магістр. У коледжі працює з 2013 року. Викладає дисципліну «Фізика». Розробила навчально-методичне забезпечення дисципліни та електронний курс на платформі Moodle. Займається розвитком творчо обдарованої молоді. Створила методичні розробки для поглибленого вивчення окремих ключових тем дисципліни. На заняттях використовує індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти за рахунок завдань різного рівня складності.

Солодовник Анастасія Олександрівна

Завідувач лабораторії, викладач природничо-математичних дисциплін, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. У 2011 році закінчила магістратуру Херсонського державного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика». Здобула кваліфікацію викладача фізики; вчителя інформатики, астрономії та безпеки життєдіяльності. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка. У коледжі працює з 2011 року. Викладає дисципліну Фізика та основи теоретичної механіки.

У 2019 році пройшла стажування в Західно-Фінляндському коледжі (Фінляндія). У 2020 році пройшла стажування в Варненському університеті менеджменту (Болгарія). Має понад 50 опублікованих праць (з них – понад 20 статей у вітчизняних і закордонних фахових виданнях). Створила сучасний курс на платформі Moodle.

Нагороди: Грамоти Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області, 2013р.; Подяка Голови ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області, 2014р.; Грамота Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області, 2015 р.; Грамота Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області, 2016р.; Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2019р.; Диплом КЗВО «Рівненська медична академія», 2019р.; Сертифікати від компанії Marlow Navigation, 2019р., 2020р.

Чернишова Марія Миколаївна

Викладач фізичних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. У 1981 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К.Крупської за спеціальністю фізика, здобула кваліфікацію вчителя фізики. У коледжі працює з 2017 року. Викладає дисципліну «Фізика».

Постійно працює над оновленням методичного забезпечення дисципліни. Бере участь у Всеукраїнських студентських конференціях. Обмінюється досвідом з колегами. Має друковані праці. Нагороди: Нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2007р.; Грамота Міністерства освіти України ; Грамота обласного управління освіти, 1994 р.; 1996р.; Грамоти Херсонської міської ради народних депутатів, 1990р., 1996р., 1998р.; Подяка Херсонської обласної державної адміністрації, 2004 р.; Подяки Управління освіти Херсонської міської ради, 2012 — 2019 рр.

Яцейко Галина Володимирівна

Викладач математичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, у 1990 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Математика», здобула кваліфікацію викладача математики. У коледжі працює з 2012 року. Викладає дисципліни: «Математика», «Вища математика».

Постійно працює над удосконаленням методичного забезпечення дисциплін. Займається створенням методичних посібників для поглибленого вивчення окремих ключових тем дисципліни. Створила курси в системі Moodle Має друковані праці. Нагороди: Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2016р.; Грамоти Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області, 2018р., 2019р.