Циклова комісія екології, безпеки життєдіяльності та охорони праці

Циклова комісія

Екології, безпеки життєдіяльності і охорони праці

Основною метою циклової комісії є формування та розвиток наступних компетентностей:

спеціалізовано-професійних:

 • внесок у безпеку персоналу та судна;
 • запобігання пожежам та боротьба з пожежами на суднах;
 • використання рятувальних засобів;
 • застосування засобів першої медичної допомоги на суднах.

соціально-особистісних:

 • екологічна грамотність;
 • розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики);
 • розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;
 • адаптивність і комунікабельність.

Завдання циклової комісії полягають у:

 • забезпеченні високого рівня знань здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності, основ охорони праці, екології, необхідних для вивчення послідуючих фундаментальних і фахових дисциплін та формування професійних компетентностей;
 • формуванні необхідних у практичній діяльності фахівців галузі «Транспорт» умінь і навичок для запобігання і ліквідації, захисту людей та навколишнього середовища від надзвичайних ситуацій;
 • навчанні здобувачів освіти, використовувати закони  та поняття безпеки життєдіяльності та охорони праці,  необхідні для прогнозування та моделювання розвитку й оцінки наслідків надзвичайних ситуацій, узгоджених з ІМО-модель курсом та технічними дисциплінами;
 • створенні навчально-методичного забезпечення, контенту, забезпечення сайту курсів навчальних дисциплін циклу;
 • вдосконалення власного досвіду викладачів ЦК.

Робота та досягнення

Викладачі комісії займаються науковою та науково-методичною роботою. За останні п’ять років було опубліковано понад 35 наукових праць. Викладачі беруть активну участь у науково-практичних конференціях. Розповсюджують свій досвід приймаючи участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів охорони праці, безпеки життєдіяльності, екології закладів фахової передвищої освіти Херсонської області. Систематично працюють з творчо обдарованою молоддю, є керівниками учасників Всеукраїнських студентських конференцій, спільно з курсантами видано 19 статей за останні п’ять років.

Наші вихованці постійно стають переможцями та призерами на обласних конкурсах творчо-пошукових та науково-дослідницьких  робіт з безпеки життєдіяльності та охорони праці, екології, а саме:

 • у 2018-2019 навчальному році у секції «Екологія» курсанти К-135 групи, Морозенко Максим та Мітрян Денис, представили роботу «Балтика – пріоритетна місія чистого судноплавства ХХІ століття» з якою посіли друге місце. Науковий керівник роботи Левківська А.Л.
Переглянути
Сокол Альона Олександрівна

Викладач фахових дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1998 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут, за спеціальністю «Фізика та інформатика», здобула кваліфікацію вчитель фізики, інформатики, астрономії та безпеки життєдіяльності. У коледжі працює з 2001 року. Викладає дисципліни: Безпека життєдіяльності, Фізика, Інформатика.

Викладач працює над розвитком професійної компетентності здобувачів освіти за допомогою використання на навчальних заняттях інтелект-карт, фреймів, ситуаційних задач. Проводить майстер-класи за різними методиками використання сугестопедичної технології навчання. Розробила методичні рекомендації для здобувачів освіти для виконання практичних робіт на платформі Moodle. Займається розвитком творчо обдарованої молоді, за останні п’ять років підготувала разом з курсантами понад 13 статей до наукових конференцій. У 2019-2020 навчальному році підготувала переможців обласного конкурсу творчо-пошукових та науково-дослідницьких робіт серед студентів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області у секції «Безпека життєдіяльності». Нагороди: Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2019 р.; Подяка голови Херсонської обласної державної адміністрації, 2019 року.

Левківська Ауріка Леонідівна

Викладач основ екології, спеціаліст першої категорії. У 2004 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Екологія», здобула кваліфікацію еколога; та за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія», здобула кваліфікацію «вчитель географії та основ економіки». У коледжі працює з 2005 року. Викладає дисципліну «Основи екології та охорони навколишнього середовища».

Розробила повний курс навчальної дисципліни на платформі Moodle. Розповсюджує свій досвід на засіданнях обласного методичного об’єднання викладачів охорони праці, безпеки життєдіяльності, екології закладів фахової передвищої освіти Херсонської області. Займається розвитком творчо обдарованої молоді, у 2018-2019 навчальному році її курсанти посіли ІІ місце у секції «Екологія» на обласному конкурсі творчо-пошукових та науково-дослідницьких робіт з безпеки життєдіяльності та охорони праці, екології.

Нагороди: Грамоти ректора Херсонської державної морської академії, 2018р., 2019р.; Диплом директора Рівненської медичної академії, 2019р.

Дуля Альона Валентинівна

Завідувач лабораторії, викладач фахових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. У 1995 році закінчила херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської за спеціальністю «Біологія та хімія», здобула кваліфікацію «Вчитель біології та хімії». У 1999 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія» та здобула кваліфікацію «Магістр хімії, основ екології і безпеки життєдіяльності». У коледжі працює з 2011 року, викладає дисципліну «Безпека життєдіяльності».

Розробила повний контент дисципліни «Безпека життєдіяльності». Є наставником молодих викладачів. Бере участь у наукових конференціях, має 15 наукових праць в періодичних виданнях, наукових збірниках та наукових журналах.

Нагороди: Грамота Херсонського міського голови, 2011 р., ректора ХДМА, 2014р., Подяки голови Херсонської обласної ради, 2019р. та Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області, 2015р.

Кулініч Андрій Григорович

Заступник начальника коледжу з навчально-виробничої роботи, викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії. У 1998 році закінчив Херсонський державний аграрний університет за спеціальністю “Облік і аудит”, здобув кваліфікацію економіст по обліку і аудиту, у 2013 році закінчив Херсонську державну морську академію за спеціальністю “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”, здобув кваліфікацію інженер-електромеханік. У коледжі працює з 2004 року. Викладає дисципліни: основи охорони праці; основи охорони праці та охорона праці в галузі; технічне обслуговування, ремонт суднових технічних засобів та основи охорони праці.

Створив навчально-методичні комплекси з навчальної дисципліни “Основи охорони праці” для шести освітніх програм. Бере активну участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів охорони праці, БЖД, екології закладів фахової передвищої освіти Херсонської області. Приділяє велику увагу науковій діяльності. Займається в аспірантурі. За останні п’ять років має 16 наукових праць.

Нагороди: Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України, 2004р.; нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2007р.; Подяка голови Херсонської обласної ради, 2014р.; Почесна Грамота голови Херсонської обласної ради, 2020 рік.

Чайка Таїса Анатоліївна

Викладач фахових дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст». У 2004 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Біологія», здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та екології. У коледжі працює з 2018 року на посаді Начальника підрозділу з охорони праці МФК ХДМА. Викладає дисципліну «Охорона праці в галузі та охоронні заходи на судні».

Молодий викладач має сконцентрований інноваційний потенціал та гарно адаптувалася до освітнього процесу. Займається розробкою методичного матеріалу навчальної дисципліни. Розробляє курс дисципліни на платформі Moodle. Пройшла підвищення кваліфікації у регіональному навчально-методичному центрі Державної служби України з питань праці управління Міністерства освіти і науки України.