Екскурсія до археологічної лабораторії Херсонського державного університету.

Історія південноукраїнських степів нерозривно пов’язана з морем.  Море не тільки забезпечувало продуктами харчування та стратегічною для давніх часів сіллю. Та, насамперед, слугувало засобом політичної та економічної комунікації нашого регіону з іншими країнами. Воно ж було ареною битв мешканців України з супротивниками. Море і сьогодні зберігає багато таємниць минулого, дослідження яких є принциповим фактором відтворення української історії. Археологія є найважливішою історичною дисципліною, що дає можливість вивчати стародавні періоди історії. Одним з її напрямів є морська археологія, яка сьогодні посідає чільне місце в археологічних дослідах.

Ознайомленню з основами морської археології, її значенням у відтворенні історичного минулого нашого краю була присвячена екскурсія курсантів групи К-114 Морського фахового коледжу ХДМА до Археологічної лабораторії Херсонського державного університету. Організатором заходу стала викладач історії циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін МФК ХДМА, кандидат історичних наук, доцент Юлія Куценко. Керівник Археологічної експедиції та завідувач Археологічної лабораторії ХДУ Сергій Нємцев провів для курсантів ознайомчу лекцію з археології та її підрозділу морської археології, роботи Археологічної експедиції ХДУ та археологічними артефактами, знайденими під час археологічних розкопок.

Курсанти жваво реагували на запитання лектора, входили в дискусію, демонструючи зацікавленість в такій цікавій та дотичній до їх майбутньої професії темі.

Особливу зацікавленість курсантів викликала частина лекції, яка стосувалася морської торгівлі нашого регіону з античною Грецією, деталей морських перевезень, тоннажності суден та розміщення вантажу. Розповідь про це відбувалася на прикладах перевезення такого популярного товару, як вино, яке відбувалося в амфорах. Сергій Нємцев розповів також про цікаві нещодавні знахідки українських археологів на дні Чорного моря біля о. Зміїний, що дозволили вченим більш точно реконструювати процес морських перевезень в давнину.

Важливість подібних заходів для майбутніх моряків визначається не тільки отриманням нових знань та можливістю безпосередньо доторкнутися до історичного минулого в археологічних артефактах. Насамперед, це виховує у курсантів повагу до історії рідного краю та Батьківщини, гордість за приналежність до українського народу й впевненість у правильності вибору професії, бо саме їх попередники-мореплавці колись внесли величезний внесок в освоєння півдня України.