Циклова комісія судномеханічних та загальнотехнічних дисциплін

Освітня діяльність:

Основна мета циклової комісії – організація методичної, навчальної та виховної роботи, підвищення педагогічного рівня та професійної майстерності викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, вдосконалення освітнього та виховного процесів. Через вдосконалення освітнього процесу здобувачі освіти отримують необхідні знання, уміння та навички, необхідні для подальшого формування компетентностей суднового механіка, розв’язування спеціалізованих професійних задач з управління технічними системами та комплексами морських суден, експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики. З цією метою викладачі циклової комісії вдосконалюють свою професійну майстерність, кожного року проходять курси підвищення кваліфікації або стажування.

Завдання циклової комісії

– забезпечити виконання освітньо-професійних програм підготовки молодшого спеціаліста і фахового молодшого бакалавра «Експлуатація суднових енергетичних установок» і «Монтаж і проектування суднових машин і механізмів», навчальних планів та робочих навчальних програм дисциплін;

– розробка, обговорення та затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення судномеханічних дисциплін;

  • розробка, впровадження та удосконалення організації освітнього процесу, спрямованого на забезпечення якісної підготовки фахівців;
  • удосконалення методики викладання навчальних дисциплін комісії;
  • розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки здобувачів освіти, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
  • розробка методик застосування інноваційних технологій в освітньому процесі;
  • розгляд і обговорення навчально-методичних посібників, методичних розробок, статей, підготовлених викладачами комісії, складання на них відгуків, представлення перелічених розробок для обговорення на методичну раду МФК ХДМА;

підготовка, розгляд і обговорення тематики курсових та дипломних проєктів, матеріалів для проведення підсумкового контролю, семестрових екзаменів, заліків та атестації здобувачів освіти; контроль і моніторинг знань, вмінь, навичок та здобутих компетентностей.

Переглянути
Воробйов Павло Олександрович

Голова циклової комісії. У 2012 р. закінчив Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю Прикладна механіка, кваліфікація Бакалавр з прикладної механіки; у 2013р. закінчив Одеський національний політехнічний університет за спеціалізацією Динаміка і міцність машин, кваліфікація Спеціаліст з динаміки і міцності машин; У 2014р. закінчив Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю Автомобільний транспорт, кваліфікація Бакалавр з автомобільного транспорту; У 2015р. закінчив Одеський національний політехнічний університет за спеціалізацією Автомобілі та автомобільне господарство, кваліфікація Спеціаліст з автомобілів та автомобільного господарства; У 2020 році закінчив Херсонську державну морську академію за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок», здобув кваліфікацію інженер-механік. Розробив електронний курс навчальної дисципліни на платформі Moodle. Бере участь у роботі науково-практичних конференцій. Нагороди: Грамота ректора ХДМА, 2016 року; Грамота від компанії Marlow Navigation, 2020 року. Стаж роботи викладачем 9 років. Викладач 1-ї кваліфікаційної категорії. У коледжі працює з 2016 року. Викладає дисципліну: Суднові дизельні установки.

Буханіста Марина Василівна

Заступник начальника коледжу з навчально-методичної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач загальнотехнічних дисциплін. У 1983 році закінчила Херсонський індустріальний інститут, здобула кваліфікацію інженер-механік. У період 1983-2003 р.р. – інженер-технолог, інженер-конструктор конструкторсько-технологічного бюро відділу головного механіка Херсонського бавовняного комбінату. У коледжі працює з 2003року.У період з 2007-2018 р.р. – завідувач суднобудівного відділення коледжу. З вересня 2018 року – заступник начальника Морського фахового коледжу Херсонської державної морської академії з навчально-методичної роботи.Викладає дисципліну Технічна механіка. У 2008р. та 2015р.– у складі групи розробників Галузевого стандарту вищої освіти спеціальності Суднобудування.

Автор сучасного електронного курсу з дисципліни Технічна механіка на платформі Moodle для проведення дистанційного навчання здобувачів освіти, автор статей та навчально-методичних розробок.

Нагороди: Почесні грамоти ректора ХДМА, 2009р., 2010р.; Почесна грамота голови Херсонської обласної державної адміністрації, 2009 р.; Почесна грамота міського голови, 2014 р.; Подяка ректора ХДМА – 2017р.; Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019р.

Гроза Едуард Олександрович

Викладач судномеханічних дисциплін, спеціаліст першої категорії. У 1993 році закінчив Ленінградський інститут водного транспорту за спеціальністю “Суднові машини та механізми”, здобув кваліфікацію інженер-механік. У коледжі працює з 2012 року. Викладає дисципліну «Суднові дизельні установки».

Розробив електронний курс навчальної дисципліни на платформі Moodle.


Попенко Тетяна Володимирівна

Викладач судномеханічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1992 році закінчила Ленінградський ордена Трудового Червоного Прапора інститут водного транспорту за спеціальністю «Механізація портових перевантажувальних робіт», здобула кваліфікацію інженер-механік. У коледжі працює з 2017 року. Викладає дисципліни «Суднові вантажні та палубні механізми», «Технічне обслуговування, ремонт суднових технічних засобів та основи охорони праці».

Створила електронні курси дисциплін на платформі Moodle. Бере участь у роботі науково-практичних конференцій.

Нагороди: Грамота ректора ХДМА, 2018р., 2019 р.

Шульга Олег Васильович

Викладач загальнотехнічних дисциплін, спеціаліст другої категорії. У 1983 р. закінчив Херсонський машинобудівний технікум за спеціальністю «Монтаж та експлуатація металообробних верстатів та автоматичних ліній», здобув кваліфікацію «Технік-механік»; у 1990 році закінчив Херсонський індустріальний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування металорізальні верстати та інструменти», здобув кваліфікацію інженер-механік. У коледжі працює з 2010 року. Викладає дисципліни: «Технічна механіка», «Технічна термодинаміка та основи теплопередачі», «Гідромеханіка».

Викладач розробив навчально-методичного забезпечення дисциплін. Постійно працює над оновленням курсу навчальних дисциплін на платформі Moodle. Приділяє увагу патріотичному вихованню молоді.

Нагороди: Грамота ректора ХДМА, 2014 р.; Подяка ректора ХДМА, 2020 р.