Циклова комісія суднобудування та прикладної механіки

Освітня діяльність:

Основна мета циклової комісії це розвиток фахових та творчих здібностей у здобувачів освіти, формування професійних компетентностей майбутніх фахівців суднобудування, уміння в ринкових умовах приймати обґрунтовані рішення.

Завдання циклової комісії:

  • розробляти  та вдосконалювати навчально-методичне забезпечення дисциплін суднобудування;
  • вдосконалювати методики викладання дисциплін, застосовуючи інтерактивні форми навчання;
  • розробляти та вдосконалювати електронні курси дисциплін на платформі LMS Moodle для дистанційного навчання здобувачів освіти;
  • створити систему пошуку і підтримки обдарованої молоді, стимулювання її до творчого саморозвитку та самовдосконалення;
  • підвищувати професійну майстерність здобувачів освіти, залученням їх до участі у конкурсах професійної майстерності.

Робота та досягнення:

Викладачі циклової комісії дисциплін суднобудування займаються підготовкою здобувачів освіти до участі у фахових конкурсах і олімпіадах, Всеукраїнських науково-практичних конференціях, проводять конкурси на «Кращий курсовий проект» та «Кращу курсову роботу»; організують екскурсії на підприємства Херсона та області; впроваджують в освітній процес найкращі досягнення науки, техніки і технологій в галузі суднобудування; використовують програмне забезпечення  CAD та COMPAS, що дозволяє оволодіти знаннями та навичками для виконання конструкторської та технологічної документації; підвищенням свого фахового і методичного рівнів шляхом стажування у вищіх навчальних закладах та на базових підприємствах міста.

Переглянути
Калмикова Світлана Анатоліївна

Голова циклової комісії, викладач фахових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. У 1994 році закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. С.Й. Макарова за спеціальністю кораблебудування, здобула кваліфікацію інженер-кораблебудівник. У коледжі працює з 2000 року. Має досвід інженерної діяльності на виробництві 7 років. Викладає дисципліни: «Проектування корпусу суден», «Основи автоматизації в суднобудуванні», «Основи стандартизації, метрологія та якість продукції», «Суднобудівне креслення», «Теорія і будова судна».

Розробила навчально-методичні комплекси з дисциплін, що викладає. Створила курси дисциплін на платформі Moodle. Під керівництвом викладача здобувачі освіти брали участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції. Постійно є керівником дипломних проєктів. Поширює досвід своєї роботи у професійному середовищі.

Шевченко Світлана Миколаївна

Заступник голови комісії, викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії. У 1990 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Обладнання і технологія зварювального виробництва», здобула кваліфікацію інженер-механік зварювального виробництва. У 2003 р. закінчила Херсонський Державний технічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», здобула кваліфікацію спеціаліст з економіки підприємств. Викладає дисципліни: Економіка, організація та планування виробництва, Технологічні основи зварювання плавленням, Матеріалознавство та термічна обробка металів і зварних з’єднань, Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, є керівником виробничих практик та дипломного проєктування.

Працює над розробкою та вдосконаленням навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін. Щорічно проводить конкурс на кращу курсову роботу. Розвиває творчі здібності здобувачів освіти з використанням інтерактивних методів навчання. Викладач постійно підвищує кваліфікацію та проходить стажування для вдосконалення власного досвіду.

Нагороди: Грамоти ректора Херсонської державної морської академії, 2017 р., 2018 р., 2019р.

Грибкова-Боброва Олена Станіславівна

Завідувач лабораторії, викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. У 2001 році закінчила Херсонський державний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент», кваліфікація – бакалавр з менеджменту; у 2002 році закінчила Херсонський державний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – економіст-менеджер; у 2003 році закінчила Херсонський державний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту. У коледжі працює з 2006 року. Викладає дисципліни: Економіка і організація зварювального виробництва, Економіка, організація і планування виробництва. Консультант економічної частини дипломного проектування.

Працює над розробкою та вдосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін. Підвищує професійну майстерність здобувачів освіти. Розвиває творчі здібності здобувачів освіти з використанням інтерактивних методів навчання. Нагороди: Грамоти ректора Херсонської державної морської академії, 2017р., 2019р.

Павліченко Тетяна Валеріївна

Викладач фахових дисциплін, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, у 2000 році закінчила Український державний морський технічний університет ім. адм. Макарова за спеціальністю – Кораблі та океанотехніка, здобула кваліфікацію інженер-кораблебудівник. У 2005 році закінчила Херсонський державний аграрний університет за спеціальністю – Облік і аудит, здобула кваліфікацію – економіст з обліку і аудиту. У коледжі працює з 1993 року. Викладає дисципліни: «Загальна будова суден», «Основи теорії суден», «Економіка, організація та планування виробництва», «Суднобудівне креслення», «Теорія та будова судна».

Розробила навчально-методичне забезпечення з дисциплін, що викладає. Постійно є керівником дипломних проєктів здобувачів освіти освітньої програми «Суднокорпусобудування». Під керівництвом викладача здобувачі освіти брали участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції.

Нагороди: Грамоти ректора ХДМА, 2018 р., 2020 р.

Білоног Микола Олексійович

Викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії, у 1984 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут імені адм. С.Й. Макарова за спеціальністю «Суднові потужні пристрої», здобув кваліфікацію інженер-механік. У коледжі працює з 2003 року. Викладає дисципліни: Основи проектування суднових енергетичних установок, Технологія монтажу та ремонт суднових енергетичних установок, Теорія, будова судна та рушії.

Розробив навчально-методичне забезпечення з дисциплін, що викладає. Створив електронні курси на платформі Moodle. Постійно є керівником дипломних проєктів здобувачів освіти освітньої програми «Монтаж і проектування суднових машин і механізмів». Нагороди: Грамоти ректора ХДМА 2017, 2018, 2019 рр.

Розробила навчально-методичні комплекси з дисциплін, що викладає. Створила курси на платформі Moodle. Постійно є керівником дипломних проєктів здобувачів освіти освітньої програми «Суднокорпусобудування». Готує здобувачів освіти до участі у наукових конференціях.

Нагороди: Грамоти ректора ХДМА, 2018р., 2019р.

Курилко Ігор Олександрович

Завідувач суднобудівного відділення, викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії. У 1996 році закінчив Херсонський індустріальний інститут, здобув кваліфікацію бакалавр комп’ютерних наук, у 1998 р. закінчив Херсонський Державний технічний університет, за спеціальністю «Технологія машинобудування», здобув кваліфікацію спеціаліст з технології машинобудування. У коледжі працює з 2003 року.Викладає дисципліни: Основи програмування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів, Комп’ютерні технології в машинобудуванні, Основи технології машинобудування, Будова і обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів, є керівником виробничих практик та дипломного проектування.

Розробив навчально-методичне забезпечення дисциплін. Підготував здобувачів освіти, які зайняли призові місця на обласній олімпіаді та конкурсах фахової майстерності Херсонської області. Приймав участь у роботі експертних комісій для проведення акредитації та ліцензування. Займається навчанням обдарованої молоді.

Нагороди: Грамоти ректора Херсонської державної морської академії, 2017р., 2018р., 2019р., 2020р.

Мазунов Олег Володимирович

Викладач фахових дисциплін, спеціаліст вищої категорії, у 1973 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Конструювання і виробництво електронно-обчислювальної апаратури», здобув кваліфікацію конструктор-технолог ЕВА. У 2009 році закінчив з відзнакою Херсонський морський інститут за спеціальністю «Експлуатація електрообладнання і автоматики суден», здобув кваліфікацію судновий електромеханік. У коледжі працює з 2002 року. Викладає дисципліни: Налагодження, обслуговування і ремонт електроустаткування, Технологія електромонтажних робіт, Суднові системи зв’язку, навігації і керування, Пристрої зв’язку та електрорадіонавігаційні пристрої, Електропривод та електрообладнання верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів.

Розробив навчально-методичне забезпечення з дисциплін, що викладає. Створив курси дисциплін на платформі Moodle. Розповсюджує власний досвід серед колег. Нагороди: Грамоти та Подяки ректора ХДМА, 2014р., 2015р., 2018р.          

Пліс Сергій Анатолійович

Майстер виробничого навчання, викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. У 1990 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. С.О.Макарова за спеціальністю «Устаткування і технологія зварювального виробництва», здобув кваліфікацію Інженер-механік. Стаж роботи на виробництві – 13 років. У коледжі працює з 2016 року. Викладає дисципліни: Технологія та обладнання зварювання тиском; Газотермічна обробка матеріалів; Обладнання електричного зварювання плавленням; Виготовлення зварних конструкцій; Основи ремонту суден, є керівником дипломного проєктування.

Розробив навчально-методичне забезпечення дисциплін. Щорічно проводить конкурс на кращий курсовий проєкт. Підвищує професійну майстерність здобувачів освіти із залученням їх до участі у конкурсах професійної майстерності. Вдосконалює проведення навчальної практики та проводить конкурс «Кращий зварювальник» серед здобувачів освіти. Нагороди: Грамоти ректора Херсонської державної морської академії, 2019р., 2020р.