Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.01.2020 р. № 31-л у Морському коледжі Херсонської державної морської академії з 29 січня по 31 січня 2020 року проводилася первинна акредитаційна експертиза з підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою Суднокорпусобудування зі спеціальності 135 Суднобудування експертною комісією у складі:

Бондаренко Олександр Валентинович – директор Кораблебудівного навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, кандидат технічних наук, доцент, голова комісії;

Малай Едуард Федорович – заступник начальника Морехідного коледжу технічного флоту національного університету «Одеська морська академія» з навчальної роботи.


Висновки про підсумки первинної акредитаційної експертизи