• Витяг з наказу про закріплення навчальних приміщень за ВСП «МФК ХДМА»
завантажити