• Суднобудівне відділення
переглянути

Історія суднобудівного відділення почалася з Постанови Ради Міністрів СРСР від 21.05.1946 та наказу Міністра суднобудівної промисловості № 401 від 25.09.1946 на підставі цих документів був створений Херсонський судномеханічний технікум. Спеціальностей спочатку було три: «Суднокорпусобудування», «Суднові механізми», «Обробка металів різанням». В 1954 році технікуму присвоєно ім’я адмірала Ф.Ф.Ушакова, одного із засновників суднобудівної верфі в місті Херсоні.

В 1967 році технікум був нагороджений орденом Трудового Червоного прапора.

В 60-х роках минулого століття виникла потреба в спеціалістах по монтажу та налагодженню суднових автоматизованих систем, в 1969 році в технікумі була створена електромеханічна спеціальність.

В 2004 році згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 18 від 15.01.2004 року Херсонський судномеханічний технікум приєднано до Херсонського морського коледжу та створено суднобудівне відділення.

Суднобудівна галузь є складною і специфічною галуззю. Якісна підготовка кадрів для суднобудівної галузі дозволяє забезпечити суднами і плавзасобами різного призначення морський та річковий транспорт України. Розвиток суднобудування завжди був показником науково-технічного розвитку держави, тому що суднобудування акумулює в собі досягнення великої кількості суміжних галузей промисловості.

Сьогодні відділення готує висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 135 «Суднобудування» освітніх програм: «Суднокорпусобудування», «Монтаж і проектування суднових машин і механізмів», «Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання» та зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Зварювальне виробництво» і «Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів».

 

Освітня програма «Суднокропусобудування» – втілює в собі професію кораблебудівника, цікаву для освоєння, відповідальну та почесну. Фахові молодші бакалаври після закінчення навчання здатні виконувати складальні, газорізальні, електрозварні роботи. Вони вільно володіють сучасною технологією та організацією складання суден, вільно читають та складають конструкторську та технологічну документацію.

Освітня програма «Монтаж і проектування суднових машин і механізмів» в системі підготовки фахових молодших бакалаврів є єдиною в Херсонській області для забезпечення механіками-кораблебудівниками підприємств суднобудівного і судноремонтного профілю. Готує фахівців, які мають підготовку для роботи у виробничо-технологічній, проектно-конструкторській сферах та в сфері управління суднобудівного виробництва. Випускники працюють майстрами виробничих ділянок, технологами цехів, контролерами ВТК. Багато з них працюють в науково-дослідницьких, проектних організаціях, на зарубіжних верфях.

Випускники цієї освітньої програми отримують кваліфікацію механік (судновий) та можуть працювати: механіком із суднових систем, техніком із налагоджування та випробування, техніком-конструктором, техніком-технологом.

Освітня програма «Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання».

Сучасні концепції підготовки спеціалістів, впроваджені на суднобудівному відділенні, враховують новітні тенденції у розвитку морської техніки та технології і передбачають підготовку свого роду універсала – електромеханіка загальносуднового електроустаткування нового рівня. Особливістю навчання здобувачів освіти за освітньою програмою «Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання» є прикладний характер циклу фахової підготовки, формування вмінь та навичок на рівні кваліфікаційних вимог і компетенції фахового молодшого бакалавра.

Електромеханіки загальносуднового електроустаткування готуються для роботи по виконанню електромонтажних робіт на суднобудівних та судноремонтних заводах, підприємствах суднобудівної промисловості, організаціях та установах різних форм власності та можуть працювати: креслярем, електромеханіком засобів автоматики та приладів технологічного устаткування, електромеханіком загального суднового електроустаткування, техніком з налагодження та випробування, техніком-проектувальником, техніком-конструктором, техніком-технологом, майстром в навчальних закладах електротехнічного профілю.

Освітня програма «Зварювальне виробництво» є пріоритетною у розвитку сучасного виробництва і потребує постійного професійного росту спеціалістів. Здобувачі освіти освітньої програми вивчають основні методи зварювання, особливості монолітних з’єднань, проектують різноманітні форми металевих конструкцій та технологічні процеси щодо їх виготовлення, володіють всіма способами зварювання чорних та кольорових металів, сплавів, вміють користуватися зварним обладнанням.

Освітня програма «Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів» втілює в собі сучасну професію машинобудівника та програміста не складну для освоєння і цікаву в роботі. Освітня програма дає змогу підкоряти складні різноманітні верстати волі фахівця, який складає керуючі програми обробки деталей на всіх видах верстатів з програмним управлінням: свердлильних, фрезувальних, токарних та інших. Крім того випускник освітньої програми «Обслуговування верстатів з числовим програмним управлінням і робототехнічних комплексів» вміє складати технологічну та конструкторську документацію, досконало володіти комп’ютерними технологіями.

Перші практичні навички майбутньої професії у відповідності до графіку навчального процесу здобувачі освіти ІІ та ІІІ курсів отримують в майстернях академії. Це слюсарна, верстатна, електромонтажна, зварювальна практики. На IV курсі здобувачі освіти перебувають на виробничих практиках на заводах, де вони отримують свій перший робочий розряд.

Перші практичні навички майбутньої професії у відповідності до графіку навчального процесу студенти ІІ та ІІІ курсів отримують в майстернях академії. Це слюсарна, верстатна, зварювальна практики. На IV курсі студенти перебувають на виробничих практиках на заводах, де вони отримують свій перший робочий розряд.

З усіх спеціальностей здобувачі освіти отримують робочу професію, а саме: складальник корпусів, газоелектрозварник, фрезерувальник, токар, свердлувальник, електромонтажник (судновий), електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання, слюсар монтажник судновий. Сьогодні в Україні робочі спеціальності дуже потрібні. Не дивлячись на кризу, ТОВ «Смарт Мерітайм груп», Херсонський державний завод «Палада» працевлаштовує випускників відділення. Нашим випускникам завжди раді на Миколаївському, Київському суднобудівних заводах, та суднобудівних компаніях в інших країнах Європи.

Здобувачі освіти освітньої програми «Зварювальне виробництво» у 2020 році проходили виробничу  практику в Естонії у концерні «BLRT Grupp».

Наші зварювальники та механіки затребувані не тільки на суднобудівних заводах, а і на суднах в морі.

Випускники відділення охоче продовжують навчання в Херсонській державній морській академії.

Під час навчання здобувачі освіти суднобудівного відділення мають можливість отримати ще й морську спеціальність на заочному відділенні коледжу. Це значно підвищує конкурентоспроможність випускників на ринку праці.

Щороку проводяться конкурси на кращий дипломний проект та конкурс «кращий токар».

Здобувачі освіти відділення приймають участь у олімпіадах, фахових конкурсах, екскурсіях на підприємствах міста та області, міжнародних виставках, Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

До кожного свята здобувачі освіти влаштовують конкурси стіннівок. У кого є хист до художньої самодіяльності, займаються в студентському клубі, в навчальному працює спортивна зала. Часто здобувачі освіти – суднобудівники займають призові місця в спортивних змаганнях області, України. Серед наших випускників є чемпіони мира та Європи з академічної греблі та веслування.

Контакти:

м.Херсон, вулиця Небесної сотні, будинок 25, аудиторія 412

Тел: 0501493064