Історія бібліотеки Морського фахового коледжу

1834 – (рік заснування) бібліотека Херсонського училища торговельного мореплавання
1904 – бібліотека Херсонського училища далекого плавання
1920 – бібліотека Херсонського технікуму водного транспорту
1930 – бібліотека Херсонського морського технікуму

1944 – бібліотека Херсонського морехідного училища ММФ

1970 – бібліотека Херсонського морехідного училища імені лейтенанта Шмідта

1996 – бібліотека Херсонського морського коледжу

2011 – бібліотека Морського коледжу ХДМА

2020 – бібліотека Морського фахового коледжу ХДМА

 

Бібліотека МФК ХДМА має багаторічну історію, протягом якої вона завжди була вірним помічником курсантам  і викладачам в освоєнні знань.

Історія бібліотеки МК ХДМА бере початок з 1834 року, коли було засновано морехідне училище. На жаль, про роботу бібліотеки в перші роки заснування та у XIX ст. відомо дуже небагато.

Існування бібліотеки в перші роки створення навчального закладу підтверджується  наступним фактом; у вересні 1845 року,  підчас свого візиту до Херсону,  імператор Микола І оглянув територію Херсонського училища торговельного мореплавства та бібліотеку, зоологічну та мінералогічну колекції, морські інструменти…( за матеріалами Державного архіву Херсонської області).

У липні 1881 року для Херсонських морехідних класів третього розряду було зведено нове приміщення. Нова будівля мала 9 кімнат, одна з них – музей класів, де зберігались найцінніші речі, в т.ч. 1000 примірників книг наукового, історичного та художнього змісту, підручники.

В кінці 80-х років ХІХ ст. бібліотека морехідних класів суттєво поповнюється спеціальними підручниками, популярною, художньою літературою та періодичними виданнями. У 1887 році бібліотека нараховувала 1573 примірника книг, у тому числі – 647 підручників.

Підчас революційних подій 1905-1907 років учні Херсонського училища направили петицію до начальника з вимогами, серед яких були і такі, що стосувалися бібліотеки:

  • терміново укласти підручники для морехідних училищ і забезпечити ними учнів у достатній кількості;
  • розширити каталог бібліотеки й за побажаннями учнів і безперешкодно видавати книги;
  • влаштувати читальню з достатньою кількістю газет…

У 1907 році матеріальна база училища покращилась: було проведено електричне освітлення, добудовано приміщення, в якому розташовано рекреаційну залу, бібліотеку, інструментальню.

Підчас першої світової  та громадянської війн та інтервенції Херсонський морський технікум зберіг своє майно і у 20-ті роки ХХ ст. наш навчальний заклад мав бібліотеку на 5000 томів та штатну посаду бібліотекаря.

У роки Другої світової війни під час окупації Херсона Херсонський морський технікум не працював: його будівля разом з навчально-лабораторною базою були зруйновані весь книжковий фонд та документи бібліотеки були знищені.

Діяльність училища, отже, і бібліотеки, було відновлено в 1944 році. Завдяки зусиллям технічних бібліотек різних міст країни фонд бібліотеки почав формуватися та зростати; на початок 1944-1945 навчального року він  складав 3362 примірника.

В 50–60-ті роки ХХ ст. фонд поповнювався навчальною літературою, також в бібліотеці сформувався доволі значний фонд художньої літератури.

70-80-ті роки ХХ ст. – період розвитку бібліотеки та інтенсивного нарощування книжкового фонду.  Зросли всі показники роботи бібліотеки, активно поповнювався книжковий фонд. Бібліотека постійно  вдосконалювала форми і методи своєї роботи. Було впроваджено диференційоване обслуговування читачів, введено відкритий доступ до художньої літератури

на  відділі абонементу.

У 90-ті роки бібліотека разом з коледжем пережила декілька реорганізацій.

У 2004 році – Херсонський судномеханічний технікум був приєднаний до нашого навчального закладу в якості суднобудівного відділення коледжу. Бібліотеки також були об’єднані. У 2007 р. фонд (колишнього судномеханічного технікуму), місцезнаходження якого на той час було в приміщенні Херсонського морського інституту (нині НК-1 ХДМА) був переданий на баланс до його бібліотеки. В цей же час бібліотека коледжу входить в систему бібліотек ХДМІ, а з 2011 р. ХДМА.

Цікаво простежити динаміку книжкового фонду бібліотеки за сумарними книгами, що зберігаються в бібліотеці з післявоєнних років:

до вересня 1944 року становив 3362 примірника (далі прим. );

на початок 1950 року20004 прим.;

на початок 1960 року49773 прим.;

на початок 1970 року 99230 прим.;

на початок 1980 року111207 прим.;

на початок 1990 року118344 прим.;

на початок 2000 року 114258 прим.;

на початок 2010 року106781 прим.;

на початок 2020 року112539 прим.;

на початок 2021 року111640 прим.

Бібліотека Морського фахового коледжу ХДМА: сьогодення

Основні завдання нашої бібліотеки задекларовані у Положенні про бібліотеку:

Бібліотека Морського фахового коледжу ХДМА формує, зберігає бібліотечний фонд відповідно до профілю навчального закладу, навчальних планів та інформаційних потреб користувачів.

Бібліотека забезпечує оперативне, якісне та повне бібліотечне, інформаційно-бібліографічне обслуговування керівного складу коледжу, викладачів, курсантів, студентів згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до фонду документів та інформації про них.

Бібліотека розширює номенклатуру бібліотечних послуг, підвищує їх якість через впровадження інноваційних технік і технологій в практику роботи бібліотеки.

Бібліотека координує свою діяльність зі структурними підрозділами Морського фахового коледжу, взаємодіє і співпрацює з бібліотекою ХДМА.