Практична підготовка курсантів МФК ХДМА проводиться згідно «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 №93. та «Положення про організацію та проведення практики курсантів та студентів Морського фахового коледжу ХДМА», затвердженого першим проректором  ХДМА від 27.04.2017.

За змістом і метою практика курсантів для кожної спеціальності може бути:

навчальною;

виробничою.

Метою навчальної практики є ознайомлення курсантів із майбутньою спеціальністю, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально- професійних і спеціальних дисциплін, що відповідають фаху навчання та передбачені навчальним планам відповідної спеціальності. Навчальна практика, в залежності від її виду проводиться в навчально-виробничій майстерні, на виробничих або навчально-виробничих суднах.

Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих курсантами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо на суднах, підприємствах, організаціях, установах з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності.

Сьогодні курсанти Морського фахового коледжу ХДМА можуть проходити практику на базах практики потенційних роботодавців, з якими у Херсонської державної морської академії укладені договори про співпрацю, а саме:

ТОВ «Марлоу Навігейшн» https://marlow-navigation.com/ru/marlow-ukraine-ukr.asp

ТОВ «Коламбія Шипменеджмент Україна» https://csm-ua.com/ru/

ТОВ «Л-СТРІМ» http://l-stream.com.ua/ru/

ТОВ «Marine Agency Kherson» http://makos.net.ua/

ТОВ МА «Воланс» http://volans.com.ua/

ТОВ «Єврокрюїнг», ТОВ «Унівіс», СК «Vroon Offshore Services S.r.l.» «Tsakos Columbia Shipmanagement», ДП «В.Шипс», ТОВ «Унітрейн», ДП «Херсонський морський торговельний порт», ТОВ «Маріупольський морський центр підготовки плавскладу», ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», , ТОВ «Бетельгейзе», дочірнім підприємством АСК «Укррічфлот» «Херсонський річковий порт», ВАТ «Херсонський суднобудівний завод», ВАТ «Херсонський завод карданних валів», ХДЗ «Палада», ТОВ «Стелла Марін», «W. Bockstiegel Maritime Service GmbH &Co. KG», «Harren & Partner Ship Management GmbH & Co. KG»та інші.Важливою подією для МФК ХДМА є щорічний відбір представниками компанії «Marlow Navigation» 23 курсанта судноводійного відділення Морського фахового коледжа для забезпечення їх плавальною практикою на сучасних суднах (перша практика на посаді кадета, друга — на посаді матроса). Для проходження курсантами якісної плавальної практики за академією закріплено сучасне навчальне-транспортне судно «Warnow Jupiter» (Multipurpose heavy lift vessel), на якому постійно проходять практику курсанти — судноводії в складі групи з 8 чоловік під керівництвом досвідченого тренінг-офіцера (діючий старший помічник капітана).