І. Загальні положення
Мотиваційний лист – це один з важливих документів, який подається вступником при вступі до Коледжу і показує зацікавленість вступника обраним закладом освіти і фахом. Мотиваційний лист вивчається членами приймальної комісії, і повинен викликати зацікавленість до особи вступника.
Мотиваційний лист подається разом з електронною заявою на вступ через кабінет вступника.
Під час написання мотиваційного листа важливо дотримуватися наступного алгоритму дій:
• Вивчити вимоги закладу освіти до написання мотиваційного листа.
• Скласти структуру мотиваційного листа: необхідно вказати про свою мету, досягнення, навички, причини вступу в обраний заклад освіти та на дану спеціальність.
• У відповідності до визначеної структури листа написати текст. Плюсом буде творчий підхід до написання.
• Перевірити написане. Не допустити граматичні помилки. Перечитати і переконатися, що текст грамотний і легкий для сприйняття.

ІІ. Технічні вимоги до написання мотиваційного листа
Обсяг мотиваційного листа – 1-2 сторінки.
Текст мотиваційного листа вписується безпосередньо у вікні яке відкривається у електронному кабінеті вступника. Рекомендація: мотиваційний лист можна написати у будь якому текстовому редакторі і потім скопіювати та вставити у вікно.

ІІІ. Вимоги до структури та змісту мотиваційного листа
Мотиваційний лист повинен складатися з таких частин:
• Вступ.
• Основна частина.
• Висновки.
У Вступі вступник має зацікавити членів приймальної комісії, викликати зацікавленість до особи та бажання читати далі. Розтягувати вступну частину не варто.
Основна частина – це розповідь про себе. Мета – розкрити себе як особистість. Перш за все слід розповісти, чому вибір впав саме на обраний заклад освіти. Що спонукало до вибору спеціальності моряка. Потрібно якомога краще розкрити свої знання щодо майбутньої спеціальності. Мова викладення матеріалу має бути професійна, але водночас, вся розповідь не повинна спиратися тільки на сухі факти. Чим більше прикладів з життя, тим жвавіше і легше буде читати листа. Краще не використовувати шаблонні речення, а бути нестандартними в подачі інформації.
Також в основній частині потрібно «прорекламувати» себе, тобто розповісти про особисті якості. Особливо Приймальну комісію цікавить:
• чи вступник комунікабельна людина, яка знаходить спільну мову в колективі;
• чи поважає звичаї та традиції інших народів;
• чи можливо з такою людиною розпочати розробку власного проекту або завдання.
Потрібно зробити акцент на своїх сильних сторонах і таким чином довести, що саме ви достойні отримати таке бажане місце серед курсантів Коледжу. Також потрібно наголосити на своїх цілях та способах їх досягнення. Якщо вступник має хобі, інші захоплення (спорт, музика), то про це слід згадати. Таким чином дати зрозуміти, що людина не тільки зациклена на навчанні, а всебічно розвинена.
У Висновках потрібно підсумувати все вище сказане. Розказати про плани на майбутнє, ким вступник мріє працювати та як планує будувати кар’єру. Читаючи Висновки, члени приймальної комісії повинні переконатися, що саме Коледж допоможе вступнику в реалізації своїх мрій, планів, кар’єрних досягнень. Непоганим доводом послужить розповідь про те, що не тільки навчання у Коледжі може допомогти вступнику в його життєвих планах, а і сам вступник стане корисним для закладу освіти.

IV. Мова та стиль мотиваційного листа
Мотиваційний лист має бути написаним українською мовою. Стиль написання має бути простим, сучасним, без вживання застарілих слів, літературних епітетів. Не слід використовувати прислів’я, приказки, неформальні слова, скорочення. Речення мають бути недовгими. Кожна частина листа повинна мати логічне продовження в вигляді наступної частини. Заключна частина повинна мати логічне завершення.

Зверніть увагу. Слід обов’язково перевірити текст на наявність граматичних та пунктуаційних помилок. Якщо такі будуть переповнювати текст, то його буде важко читати, відволікати читача від основної думки. Члени приймальної комісії перечитують сотні листів, тому саме свій мотиваційний лист потрібно виділити так, щоб увага затрималася саме на ньому.

У мотиваційний лист НЕ ПОТРІБНО:
• Додавати фото, картинки, відео;
• Використовувати жарти в тексті;
• Вигадувати оригінальний формат;
• Писати про себе в третій особі.