ВИМОГИ
ДО НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ДЛЯ ВСТУПУ
ДО ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ
«МОРСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ХЕРСОНСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ»

І. Загальні положення
Мотиваційний лист – це один з важливих документів, які подаються вступниками при вступі до Коледжу. Листи ретельно читаються членами приймальної комісії.
Мотиваційний лист має бути створений разом з електронною заявою на вступ через кабінет вступника.
Завданням вступника є написання мотиваційного листа так, щоб приймальна комісія звернула на нього увагу, виділила серед усіх інших вступників, зацікавилася. Важливо дотримуватися такого алгоритму дій при написані листа:
• Вивчити вимоги закладу освіти до написання мотиваційного листа. У кожного закладу є пріоритети, згідно з якими він формує список своїх вимог щодо написання листа. В списку зазначені питання, відповіді на які, хотіла б побачити приймальна комісія в мотиваційному листі.
• Скласти структуру мотиваційного листа. Вступник перед тим, як приступити до написання, повинен чітко визначити для себе структуру листа. Розподілити, про що йтиме мова в кожній з частин. Адже потрібно написати про свої цілі, досягнення, навички, причини вступу в обраний заклад освіти на дану спеціальність.

• Написати текст. Потрібно написати відповіді на всі питання, які зазначені серед вимог закладу вищої освіти до написання листа. Плюсом буде творчий підхід до складання.
• Перевірити написане. Не допустити граматичні помилки. Перечитати і переконатися, що текст грамотний і легкий для сприйняття.
Мотиваційний лист повинен бути написано грамотно, з дотриманням чіткої структури викладення інформації. Але, це не означає, що лист має бути написано сухо. Творчий підхід обов’язково потрібно застосувати при написанні.

ІІ. Технічні вимоги до написання мотиваційного листа
Обсяг мотиваційного листа – 1-2 сторінки.
Мотиваційний лист оформлюється у текстовому редакторі Word на сторінках формату А4 (210×297 мм) з полями 2 см з усіх сторін; абзацні відступи – 1,25 см, міжрядковий інтервал 1,5, шрифт – Times New Roman, розмір шрифта – 14.
Файли необхідно називати прізвищем автора статті латиницею, наприклад, Petrenko.doc.

ІІІ. Вимоги до структури та змісту мотиваційного листа
Мотиваційний лист повинен складатися з таких частин:
Вступ
Основна частина
Висновки.
У Вступі вступник має зацікавити членів приймальної комісії, викликати зацікавленість до особи та бажання читати далі. Розтягувати вступну частину не варто.
Основна частина – це розповідь про себе. Мета – розкрити себе як особистість. Перш за все слід розповісти, чому вибір впав саме на Коледж. Що спонукало до вибору спеціальності моряка. Можливо поділитися знаннями щодо закладу освіти, викладачів, методів навчання тощо. Потрібно якомога краще розкрити свої знання щодо майбутньої спеціальності. Мова викладення матеріалу має бути професійна, але водночас, вся розповідь не повинна спиратися тільки на сухі факти. Чим більше прикладів з життя, тим жвавіше і легше буде читати листа. Краще не використовувати шаблонні речення, а бути нестандартними в подачі інформації.
Також в основній частині потрібно «прорекламувати» себе, тобто розповісти про особисті якості. Особливо Приймальну комісію цікавить:

• чи вступник комунікабельна людина, яка знаходить спільну мову в колективі;
• чи поважає звичаї та традиції інших народів;
• чи можливо з такою людиною розпочати розробку власного проекту або завдання.
Потрібно зробити акцент на своїх сильних сторонах і таким чином довести, що саме ви достойні отримати таке бажане місце серед курсантів Коледжу. Також потрібно наголосити на своїх цілях та способах їх досягнення. Якщо вступник має хобі, інші захоплення (спорт, музика), то про це слід згадати. Таким чином дати зрозуміти, що людина не тільки зациклена на навчанні, а всебічно розвинена.
У Висновках потрібно підсумувати все вище сказане. Розказати про плани на майбутнє, ким абітурієнт мріє працювати та як планує будувати кар’єру. Читаючи Висновки, члени приймальної комісії повинні переконатися, що саме Коледж допоможе вступнику в реалізації своїх мрій, планів, кар’єрних досягнень. Непоганим доводом послужить розповідь про те, що не тільки навчання у Коледжі може допомогти вступнику в його життєвих планах, а і сам вступник стане корисним для закладу освіти.

V. Мова та стиль мотиваційного листа
Мотиваційний лист має бути написаним українською мовою. Стиль написання має бути простим, сучасним, без вживання застарілих слів, літературних епітетів. Не слід використовувати прислів’я, приказки, неформальні слова, скорочення. Речення мають бути недовгими. Кожна частина листа повинна мати логічне продовження в вигляді наступної частини. Заключна частина повинна мати логічне завершення.
Зверніть увагу. Слід обов’язково перевірити текст на наявність граматичних та пунктуаційних помилок. Якщо такі будуть переповнювати текст, то його буде важко читати, відволікати читача від основної думки. Члени приймальної комісії перечитують сотні листів, тому свій мотиваційний лист потрібно виділити, щоб увага затрималася саме на ньому.
Що буде зайвим в мотиваційному листі?
НЕ ПОТРІБНО:
• Додавати фото, картинки, відео;
• Часто використовувати жарти в тексті;
• Вигадувати оригінальний формат;
• Писати про себе в третій особі.