Циклова комісія фундаментальних дисциплін та інформатики

Циклова комісія фундаментальних дисциплін та інформатики

Освітня діяльність:

Основна мета циклової комісії – створення умов для:

– розвитку у здобувачів освіти логічного та алгоритмічного мислення, формування математичної, науково-природничої та екологічної грамотності, загальних, загально-фахових та фахових  компетентностей; 

– формування у здобувачів освіти умінь застосовувати математичний апарат в кількісних розрахунках виробничо-технологічних задач; створювати ефективні моделі реальних явищ та процесів на основі попереднього точного розрахунку і наукового передбачення; досліджувати складні питання, пов’язані з експлуатацією техніки і технологій;

– підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження нових педагогічних технологій, які сприятимуть досягненню здобувачами освіти гідних результатів навчання.  

Завдання циклової комісії:

– розробляти методики викладання навчальних дисциплін комісії, зокрема, із застосуванням ІКТ інструментів та он-лайн сервісів в змішаному навчанні при викладанні дисциплін;

– втілювати в освітній процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців;

– контролювати та аналізувати рівень знань, вмінь та навичок здобувачів освіти з дотриманням критеріїв їх оцінювання;

– поширювати досвід роботи із здобувачами освіти на засіданнях методичного об’єднань викладачів математики, фізики, біології та хімії закладів фахової передвищої освіти Херсонської області.

Робота та досягнення

Педагогічні працівники комісії:

– працюють над методичною проблемою «Впровадження компетентнісного підходу у викладанні дисциплін циклу. Використання системи Moodle для електронного навчання здобувачів освіти  МФК ХДМА»;

– займаються створенням контенту дисциплін циклу з використанням інтерактивних технологій, проводять майстер-класи з використання різних технологій у навчальному процесі;

– публікуються у періодичних виданнях (біля 100 статей за останні 5 років), друкують навчальні посібники з усіх дисциплін циклу;

– працюють над проблемою підготовки здобувачів освіти для успішного проходження ДПА з математики у формі ЗНО (успішність у 2019 р. – 93%, у 2020 р.– 84%)

– готують обдаровану молодь до участі у Всеукраїнських студентських наукових конференціях та Всеукраїнських предметних олімпіадах для закладів фахової передвищої освіти:

Всеукраїнська олімпіада з математики (ІІ етап):

2014рік–  ІІІ місце посів курсант Онопрієнко А. (СВВ)

2015рік – ІІІ місце посів курсант Якушенко В.(СМВ)

2016рік –ІІІ місце посів курсант  Калюжний В. (СМВ)

2017рік– ІІІ місце посів курсант Корнієнко П. (СВВ)

2018 рік –  ІІ місце посів курсант Лапонов С. (СВВ)

2019 рік– ІІ місце посів курсант Немченко І. (СВВ)

Всеукраїнська олімпіада з фізики (ІІ етап):

2015рік –  І місце посів курсант Сулютін  А. (СВВ)

2016рік – ІІ місце посів курсант  Ковальчук Д. (СВВ)

2018 рік –  IV  місце посів курсант Смєшко В. (СМВ)

2019 рік– ІІ місце посів курсант Тимошов М. (СВВ)

Курсанти МФК ХДМА судноводійного відділення при складанні кваліфікаційного екзамену для майбутніх вахтових помічників в рамках відбору кадрів крюїнговою компанією  Marlow Navigation показують достатній рівень знань та вмінь з математики і фізики.

Переглянути
Левківська Ольга Олегівна

Заступник голови циклової комісії, викладач загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст вищої категорії. У 2000 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики», здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики. У коледжі працює з 2003 року. Викладає дисципліни: «Інформатика», «Інформаційні технології». У грудні 2019 року організувала та провела засідання обласного методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерних технологій, інженерної та комп’ютерної графіки закладів фахової передвищої освіти на базі Морського коледжу Херсонської державної морської академії. Розробила комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін. Контент дисциплін в повному обсязі занесено до системи Moodle. Обмінюється досвідом з колегами, публікується в матеріалах наукових конференцій та інших виданнях. Залучає курсантів до проєктної та дослідницької роботи. Про результати досліджень курсанти доповідають на всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях, публікують статті в збірниках до конференцій. Нагороди: Грамота від компанії «Marlow Navigation Ukraine», 2019 р.

Жмак Лідія Василівна

Викладач природничих дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1981 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут, здобула кваліфікацію вчитель біології; у 1991 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут, здобула кваліфікацію вчитель географії. У коледжі працює з 1993 року. Викладає дисципліни: Географія, Біологія.

Займаєтся методичною роботою по реалізації компетентнісного підходу в процесі вивчення курсу «Природничі науки». Розробила навчально-методичне забезпечення дисциплін та створила електронні курси на платформі Moodle/

Нагороди: Грамота від компанії Marlov Navigation Ukraine, 2020р.

Лебедь Наталія Іванівна

Викладач природничих дисциплін, спеціаліст першої категорії, у 2003 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю викладач фізики, вчитель астрономії, інформатики та БЖ, здобула кваліфікацію магістр. У коледжі працює з 2013 року. Викладає дисципліну «Фізика». Розробила навчально-методичне забезпечення дисципліни та електронний курс на платформі Moodle. Займається розвитком творчо обдарованої молоді. Створила методичні розробки для поглибленого вивчення окремих ключових тем дисципліни. На заняттях використовує індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти за рахунок завдань різного рівня складності.

Онишко Дмитро Миколайович

Викладач загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст другої категорії, у 2012 році закінчив Херсонський національний технічний університет за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів», здобув кваліфікацію інженера з автоматизації технологічних процесів; у 2018 закінчив Херсонську державну морську академію за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», здобув кваліфікацію штурмана. У коледжі працюю з 2012 року. Викладає дисципліну «Інформаційні технології».

Кваліфікований спеціаліст. Використовує індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти за рахунок завдань різного рівня складності; формує у них навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці. Впроваджує інформаційно-комунікативні технології навчання. Брав участь в семінарі в on-line режимі на платформі ZOOM Херсонської державної морської академії.

Нагороди: Грамота від компанії «Marlow Navigation Ukraine», 2020 р.

Подобєда Володимир Вікторович

Завідувач лабораторії, викладач технічних дисциплін, спеціаліст другої категорії, у 2007 році закінчив Херсонський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», здобув кваліфікацію спеціаліста з основ інформаційних технологій; у 2017 році закінчив Херсонську державну морську академію за спеціальністю «Річковий та морський транспорт», здобув кваліфікацію штурмана. У коледжі працюю з 2009 року. Викладає дисципліну «Інформаційні технології».

Використовує індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти за рахунок завдань різного рівня складності; формує у них навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці. Впроваджує інформаційно-комунікативні технології навчання. Має друковані праці. Нагороди: Грамота від компанії «Marlow Navigation Ukraine», 2020 р.

Солодовник Анастасія Олександрівна

Завідувач лабораторії, викладач природничо-математичних дисциплін, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. У 2011 році закінчила магістратуру Херсонського державного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика». Здобула кваліфікацію викладача фізики; вчителя інформатики, астрономії та безпеки життєдіяльності. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка. У коледжі працює з 2011 року. Викладає дисципліну Фізика та основи теоретичної механіки.

У 2019 році пройшла стажування в Західно-Фінляндському коледжі (Фінляндія). У 2020 році пройшла стажування в Варненському університеті менеджменту (Болгарія). Має понад 50 опублікованих праць (з них – понад 20 статей у вітчизняних і закордонних фахових виданнях). Створила сучасний курс на платформі Moodle.

Нагороди: Грамоти Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області, 2013р.; Подяка Голови ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області, 2014р.; Грамота Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області, 2015 р.; Грамота Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області, 2016р.; Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2019р.; Диплом КЗВО «Рівненська медична академія», 2019р.; Сертифікати від компанії Marlow Navigation, 2019р., 2020р.

Яцейко Галина Володимирівна

Викладач математичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, у 1990 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Математика», здобула кваліфікацію викладача математики. У коледжі працює з 2012 року. Викладає дисципліни: «Математика», «Вища математика».

Постійно працює над удосконаленням методичного забезпечення дисциплін. Займається створенням методичних посібників для поглибленого вивчення окремих ключових тем дисципліни. Створила курси в системі Moodle Має друковані праці. Нагороди: Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2016р.; Грамоти Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області, 2018р., 2019р.