Предметна комісія англійської мови судноводійного відділення

Освітня діяльність

Основна мета предметної комісії: 

– Впровадження компетентнісного та комунікативного підходів у викладанні іноземної мови.

– Розвиток комунікативної компетентності, формування мовленнєвих навичок курсантів згідно з вимогами комунікативної методики у рамках компетентнісного підходу.

– підготовка конкурентоспроможних морських фахівців згідно з постановами міжнародних конвенцій та вимогами крюінгових компаній.

Завдання предметної комісії:

– розробити підручники для курсантів 1 та 3 курсу, матеріали для самостійного вивчення навчального матеріалу

– втілювати інноваційні підходи до організації дистанційного навчання  на заняттях з англійської мови згідно з вимогами комунікативної методики у рамках компетентнісного підходу, принципи самоосвіти у формуванні соціальних компетенцій,  принципи роботи в парах на занятті англійської мови згідно з вимогами комунікативної методики у рамках компетентнісного підходу, формувати в учнів стійку мотивацію до вивчення англійської мови; практичні вміння та навички в усіх видах мовленнєвої діяльності

– Розвивати мовленнєву компетентність, культуру, критичне мислення

Досягнення:

  – викладачі займаються формуванням комунікативної компетентності, що формує мовленнєвий, соціокультурний і мовний розвиток майбутніх фахівців відповідно до їх вікових особливостей та інтересів на кожному етапі оволодіння іноземною мовою, працюють над проблемою реалізація змішаного навчання при комунікативному підході вивчення англійської мови у системі підготовки майбутніх морських фахівців

–  за 5 років досягли високих результатів у  вивченні інноваційних освітніх методик і технологій,  активно їх використовують та поширують  у професійному середовищі, вносять пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в навчальному закладі та  впровадженні комунікативної методики викладання англійської мови;

– викладачі розробляють та проводить семінари, тренінги, майстер-класи щодо методики використання компетентністного підходу з метою підвищення фахової майстерності викладачів ПК англійської мови СВВ МФК ХДМА;

– склали навчальний посібник для курсантів 1 курсу навчання; – підготували здобувачів освіти до участі у різноманітних конференціях (обласних, міжнародних), олімпіадах, які здобули призові місця.

Переглянути
Петрушенко Олена Вікторівна

Голова предметної комісії англійської мови, викладач гуманітарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,  у 2000 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова та література», здобула кваліфікацію магістр англійської мови  та зарубіжної літератури, у 2005 році закінчила Херсонський морський коледж за спеціальністю «Судноводіння», здобула кваліфікацію судноводія. У коледжі працює з 2000 року. Викладає дисципліни: англійська мова за професійним спрямуванням та іноземну мову (англійську).

Займається методичною роботою, впроваджує компетентнісний та комунікативний підхід у викладанні англійської мови, застосовує різноманітні методики інтерактивного навчання, здійснює підготовку майбутніх фахівців до професійного інтерв’ювання у круїнгових компаніях. Має друковані праці. Нагороджена: Грамота Ради директорів закладів фахової передвищоої освіти Херсонської області, 2019 р.; Грамота ректора ХДМА», 2019р.

Саввіна Юліана Германівна

Викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії, у 2001 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література», здобула кваліфікацію магістра англійської мови та зарубіжної літератури. У 2005 році закінчила Херсонський морський коледж за спеціальністю «Судноводіння», здобула кваліфікацію судноводія. У коледжі працює з 2000 року. Викладає дисципліни: «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова/англійська».

Займається організуванням навчально-методичної роботи з урахуванням особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців згідно з вимогами міжнародних конвенцій та крюінгових компаній, підготовкою перевірочних та поточних тестових завдань на платформі дистанційного навчання Moodle, проведенням навчальних конференцій на платформі Zoom. Працює над проблемою «робота в парах» на занятті англійської мови згідно з вимогами комунікативної методики у рамках компетентнісного підходу.

Нагороджена: Грамотами ректора Херсонської державної морської академії, 2016 р., 2019р.

Божко Дар’я Ігорівна

Викладач англійської мови, спеціаліст другої категорії, у 2015 році закінчила Чорноморський державний університет імені Петра Могили за спеціальністю «Мова і література», здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської та німецької мов та зарубіжної літератури в навчальних закладах I-IV р. а. У коледжі працює з 2015 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова (Англійська)», «Англійська мова (за професійним спрямуванням)».

Викладач працює над створенням навчально-методичного забезпечення дисциплін, а також електронного курсу на платформі Moodle. У своїй роботі викладач працює над розвитком та формуванням у здобувачів освіти критичного мислення в процесі навчання, що спонукає їх до аналізу наданих фактів.

Плоска Ольга Миколаївна

Завідувач лабораторії, викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії, у 2007 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти», здобула кваліфікацію вчитель англійської мови, іспанської мови та зарубіжної літератури. У 2019 році закінчила Морський коледж Херсонської державної морської академії за спеціальністю «Судноводіння на морських шляхах», здобула кваліфікацію штурман. У коледжі працює з 2011 року. Викладає дисципліну Англійська мова (за професійним спрямуванням).

Володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі. Пройшла міжнародне стажування на базі Литовської морської академії за темою: «Інновації в навчанні і підготовці моряків у контексті Європейської вищої освіти». Брала участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції, за темою: «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи». Зробила значний внесок у галузі впровадження комунікативної методики викладання англійської мови.          Нагороди: Грамоти ректора ХДМА, 2015-2019р. та Почесна грамота директора Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, 2017р.

Займається методичною роботою, працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін, розробила електронний курс на платформі Moodle. Впроваджує комунікативний підхід у викладанні іноземної мови,  є співавтором підручника для І курсу «On the beam». Нагороди: Грамота ректора ХДМА, 2019р.

Примакова Ольга Володимирівна

Викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії, у 1987 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю іноземні мови (англійська та французька), здобула кваліфікацію вчителя іноземних мов (англійської та французької). У коледжі працює з 1997 року. Викладає дисципліни: іноземна мова та англійська мова (за професійним спрямуванням).

Викладач працює над темою «Навчання читанню курсантів морського коледжу за умовами компетентністного підходу». Систематично створює завдання на платформі Moodle згідно вимог комунікативного та компетентнісного підходів (тестові, поточні, ігрові, екзаменаційні завдання).

Нагороди: Грамоти ректора ХДМА, 2016 р., 2019р.