Циклова комісія судномеханічних дисциплін

Освітня діяльність:

Основна мета циклової комісії — організація методичної, навчальної та виховної роботи, підвищення педагогічного рівня та професійної майстерності викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, вдосконалення освітнього та виховного процесів. Через вдосконалення освітнього процесу здобувачі освіти отримують необхідні знання, уміння та навички, необхідні для подальшого формування компетентностей суднового механіка, розв’язування спеціалізованих професійних задач з управління технічними системами та комплексами морських суден, експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики. З цією метою викладачі циклової комісії вдосконалюють свою професійну майстерність, кожного року проходять курси підвищення кваліфікації або стажування.

Завдання циклової комісії

— забезпечити виконання освітньо-професійних програм підготовки молодшого спеціаліста і фахового молодшого бакалавра «Експлуатація суднових енергетичних установок» і «Монтаж і проектування суднових машин і механізмів», навчальних планів та робочих навчальних програм дисциплін;

— розробка, обговорення та затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення судномеханічних дисциплін;

  • розробка, впровадження та удосконалення організації освітнього процесу, спрямованого на забезпечення якісної підготовки фахівців;
  • удосконалення методики викладання навчальних дисциплін комісії;
  • розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки здобувачів освіти, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
  • розробка методик застосування інноваційних технологій в освітньому процесі;
  • розгляд і обговорення навчально-методичних посібників, методичних розробок, статей, підготовлених викладачами комісії, складання на них відгуків, представлення перелічених розробок для обговорення на методичну раду МФК ХДМА;

підготовка, розгляд і обговорення тематики курсових та дипломних проєктів, матеріалів для проведення підсумкового контролю, семестрових екзаменів, заліків та атестації здобувачів освіти; контроль і моніторинг знань, вмінь, навичок та здобутих компетентностей.

Переглянути
Воробйов Павло Олександрович

Голова циклової комісії судномеханічних дисциплін. У 2012 р. закінчив Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю Прикладна механіка, кваліфікація Бакалавр з прикладної механіки; у 2013р. закінчив Одеський національний політехнічний університет за спеціалізацією Динаміка і міцність машин, кваліфікація Спеціаліст з динаміки і міцності машин; У 2014р. закінчив Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю Автомобільний транспорт, кваліфікація Бакалавр з автомобільного транспорту; У 2015р. закінчив Одеський національний політехнічний університет за спеціалізацією Автомобілі та автомобільне господарство, кваліфікація Спеціаліст з автомобілів та автомобільного господарства; У 2020 році закінчив Херсонську державну морську академію за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок», здобув кваліфікацію інженер-механік. Розробив електронний курс навчальної дисципліни на платформі Moodle. Бере участь у роботі науково-практичних конференцій. Нагороди: Грамота ректора ХДМА, 2016 року; Грамота від компанії Marlow Navigation, 2020 року. Стаж роботи викладачем 9 років. Викладач 1-ї кваліфікаційної категорії. У коледжі працює з 2016 року. Викладає дисципліну: Суднові дизельні установки.

Бюргер Віктор Олександрович

Судновий механік 1-го розряду. У 2002 році закінчив Херсонський морський коледж за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок.» У 2006 році закінчив Херсонський морський інститут за спеціальністю «Судноводіння і енергетика суден / Експлуатація суднових енергетичних установок» та отримав повну вищу освіту. Стаж роботи на флоті 19 років. З 2012 року працює старшим механіком. Викладач-спеціаліст. У коледжі працює з 2021 року. Викладає дисципліни: Технічне обслуговування, ремонт суднових технічних засобів та основи охорони праці; Суднові допоміжні механізми, устрої та системи; Суднові двигуни внутрішнього згоряння. Розробив електронні курси навчальних дисциплін: «Технічне обслуговування, ремонт суднових технічних засобів та основи охорони праці», «Суднові допоміжні механізми, устрої та системи», «Суднові двигуни внутрішнього згоряння» на платформі Moodle.

Гроза Едуард Олександрович

Викладач судномеханічних дисциплін, спеціаліст першої категорії. У 1993 році закінчив Ленінградський інститут водного транспорту за спеціальністю «Суднові машини та механізми», здобув кваліфікацію інженер-механік. У коледжі працює з 2012 року. Викладає дисципліну «Суднові дизельні установки».

Розробив електронний курс навчальної дисципліни на платформі Moodle.

Паламарчук Володимир Віталійович

Викладач судномеханічних дисциплін, спеціаліст першої категорії. У 1975 році закінчив Одеське вище інженерне морське училище за спеціальністю «Експлуатація суднових силових установок», здобув кваліфікацію інженер-судномеханік. У коледжі працює з 2001 року. Викладає дисципліну «Суднові котельні та турбінні установки». Розробив електронний курс навчальної дисципліни на платформі Moodle.

Попенко Тетяна Володимирівна

Викладач судномеханічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1992 році закінчила Ленінградський ордена Трудового Червоного Прапора інститут водного транспорту за спеціальністю «Механізація портових перевантажувальних робіт», здобула кваліфікацію інженер-механік. У коледжі працює з 2017 року. Викладає дисципліни «Суднові вантажні та палубні механізми», «Технічне обслуговування, ремонт суднових технічних засобів та основи охорони праці».

Створила електронні курси дисциплін на платформі Moodle. Бере участь у роботі науково-практичних конференцій.

Нагороди: Грамота ректора ХДМА, 2018р., 2019 р.