Циклова комісія суспільних дисциплін

Освітня діяльність:

Основною метою комісії є підвищення показників якості освітнього процесу шляхом модернізації його змісту, форм і методів здійснення. Поєднуючи компетентнісну та ціннісно-орієнтовану моделі навчання, комісія спрямовує свою діяльність на розвиток особистості здобувачів освіти відповідно до їх потреб, інтересів і нахилів. Важливим напрямком в роботі є формування у молоді світоглядної культури, логічного мислення, економіко-правової свідомості, умінь і навичок самостійного здобування знань, здатності до самоорганізації та саморозвитку, високих моральних якостей, соціальної активності та громадянської відповідальності.

Завдання циклової комісії:

– розробляти методичні рекомендації та проєкти щодо забезпечення високої ефективності освітнього процесу з метою модернізації його змісту, форм і методів навчання та духовно-креативного розвитку викладача;

– втілювати у педагогічну практику сучасні інформаційні  технології;

– організовувати самостійну роботу здобувачів освіти під час занять та через систему дистанційного навчання;

– сприяти залученню здобувачів освіти до науково-дослідницької роботи шляхом створення проектів, участі в творчих конкурсах та науково-практичних конференціях;

– проводити позааудиторні заходи з національно-патріотичного, правового та естетичного виховання з метою реалізації завдань національного виховання, формування морально- ціннісних орієнтацій тощо.

Робота та досягнення:

– Перемоги курсантів на обласних олімпіадах з історії України у 2015 – 2019 роках (керівник Чагайда О.О.);

– Участь у міжнародному проекті-конкурсі «Історія моєї громади» (керівник Чагайда О.О.);

– Участь у курсі «Історія Холокосту (Шоа)» курсантів гр.К121 Лук’яненка С. та Щербини М. при підтримці Genesis Philanthropy Group, на базі Яд Вашема. Керівник та куратор – Фредерік Драчинський  2018р.  (Чагайда О.О.);

– Участь здобувачів освіти у Всеукраїнських студентських конференціях;

– Участь здобувачів освіти в організації та проведенні масових позааудиторних заходах (2016 – 2020 рр.);

– Участь у заходах, що проводяться обласною національною бібліотекою ім. Олеся Гончара;

– Екскурсії по вулицям міста, до музеїв, театру, кінотеатру (групи І – ІІІ курсів);

Переглянути
Куценко Юлія Юріївна

Голова комісії. Викладач гуманітарних дисциплін, категорії спеціаліст, кандидат історичних наук, доцент. У 2001 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Історія», спеціалізація: правознавство, здобула кваліфікацію – вчитель історії та правознавства. В 2002 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Історія». Присвоєна кваліфікація – магістр історії. У коледжі працює з 2019 р. Викладає дисципліну «Історія: Україна і світ».

Створила електронний курс з предмету «Історія: Україна і світ» в системі дистанційного навчання на платформі Moodle і активно застосовує його в освітньому процесі. Готує здобувачів освіти для складання ДПА у форматі ЗНО з історії України. Застосовує інноваційні методи навчання, спрямовані на організацію самостійної роботи здобувачів освіти з метою формування у них загальних соціальних і спеціальних історичних компетенцій. Брала участь у Всеукраїнській науковій конференції.

Чагайда Оксана Олександрівна

Заступник голови комісії. Завідувач лабораторії, викладач соціально-гуманітарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, у 2003 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», здобула кваліфікацію викладач історії, вчитель правознавства. У коледжі працює з 2003 року. Викладає дисципліну «Історія та культура України».

Створила електронний курс на платформі Moodle. Має більше десяти друкованих праць.

Нагороди: Почесна грамота голови Херсонської обласної державної адміністрації, 2016 р.; Подяка за підготовку учасника обласної олімпіади з предмета «Історія України» серед студентів ВНЗ І – ІІ р.а. Херсонської області, 2016 р.; Грамота ректора ХДМА, 2019 р.; Грамота Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області, 2019 р.; Подяка голови Херсонської обласної ради, 2019 р.

Єфремова Галина Юріївна

Викладач соціально-гуманітарних дисциплін, спеціаліст першої категорії, у 2011 році закінчила Херсонський Державний Університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», здобула кваліфікацію викладача історії. У коледжі працює з 2012 року. Викладає дисципліну Історія: Україна і світ.

Займається методичною роботою: розробила методичні рекомендації по використанню візуальних джерел на уроках історії та методичні рекомендації до самостійної підготовки до складання ДПА з історії. Займається підготовкою здобувачів освіти до участі у студентській науковій конференції. Залучає курсантів до проведення позааудиторних виховних заходів:

Мельникович Таїсія Романівна

Викладач соціально-гуманітарних дисциплін, спеціаліст другої категорії, у 2014 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю Історик. Викладач історії. У коледжі працює з 2012 року. Викладає дисципліни: Історія: Україна і світ, Основи суспільних наук.

Працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін. Створила електронні курси на платформі Moodle. Приділяє увагу позакласній роботі зі здобувачами освіти, залучає їх до позааудиторної роботи, працює з обдарованою молоддю.

Нагороди: Грамота від компанії «Marlow Navigation Ukraine», 2019р.

Узундай Євгенія Володимирівна

Викладач соціально-гуманітарних дисциплін, спеціаліст першої категорії, у 1993 році закінчила Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю історія, здобула кваліфікацію та звання вчителя історії та суспільствознавства. У коледжі працює з 2019 року. Викладає дисципліни: «Історія: Україна і світ», «Громадянська освіта». Створила, використовує і постійно вдосконалює контент з двох предметів: «Історія: Україна і світ» та «Громадянська освіта» на платформі Moodle. Бере участь у проведенні виховних заходів. У 2019 році, разом з іншими викладачами циклової комісії, підготувала та провела тематичний вечір, присвячений 75-й річниці визволення України від гітлерівських окупантів «Україна в роки ІІ-ї світової війни: трагедії і тріумфи на шляху до Перемоги».

Шило Тетяна Олександрівна

Викладачка соціально-гуманітарних дисциплін, спеціаліст другої категорії, у 1994 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю історія, здобула кваліфікацію вчитель історії та правознавства. У коледжі працює з 2008 року. Викладає дисципліну «Історія: Україна і світ». Вдосконалює навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Історія: Україна і світ», активно використовує платформу Moodle. Має друковані праці Застосовує інтерактивне навчання. Ділилася досвідом роботи з розробки та виконання студентами творчих завдань на одному з засідань обласного методичного об’єднання викладачів історії.