Циклова комісія дисциплін українознавства

Освітня діяльність

Основна мета циклової комісії дисциплін українознавства: удосконалення мовленнєвої діяльності здобувачів освіти на комунікативній основі, формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, розвиток творчих здібностей здобувачів освіти.

Завдання комісії:

— розробляти сучасні педагогічні технології особистісно-орієнтованого навчання та їх впровадження у навчально-виховний процес;

— втілювати методи нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності здобувачів освіти;

— удосконалювати зміст і структуру занять, форм та методів навчання;

— вивчати та використовувати на практиці інноваційні методи навчання;

— створювати умови розвитку особистості, сприяти духовному піднесенню здобувачів освіти.

Робота та досягнення

Викладачі циклової комісії працюють над науково-методичною проблемою «Методика викладання україномовних дисциплін та формування комунікативної компетентності здобувачів освіти на заняттях української мови та літератури та зарубіжної літератур». Основна увага приділяється комунікативному навчанню. Методичні доповіді та виступи викладачів на семінарах, конференціях, педагогічних радах відбивають алгоритм реалізації компетентнісного підходу до вивчення україномовних дисциплін та професійно-педагогічну компетентність викладачів.

Весь навчально-виховний процес, що здійснюють викладачі, зорієнтований на використання ефективних технологій, за допомогою яких поповнюються знання, розвиваються вміння, пізнавальна активність і самостійність студентів. Викладачі циклової комісії створили контенти дисциплін «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Українська мова за професійним спрямуванням», наповнили електронну систему навчання «Moodle» навчально-методичним матеріалом, інтерактивними лекціями та презентаціями. Уклали посібники, методичні рекомендації для занять, мають численні публікації в науково-методичних журналах. Брали участь в обласному методичному об’єднанні, всеукраїнських конференціях, виступали з доповідями. Проводять тематичні заходи, організовують зустрічі з видатними людьми. Мають нагороди та подяки.

Переглянути
Колесник Надія Степанівна

Голова циклової комісії дисциплін українознавства відділення загальноосвітньої підготовки, викладач загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1992 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю українська мова та література, здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури. У коледжі працює з 1994 року. Викладає дисципліни: українська мова та українська література, українська мова (за професійним спрямуванням).

Працює над науково-методичною темою: «Поєднання традиційних та інноваційних методів та прийомів навчання на заняттях української мови». Є автором робочих програм з навчальних дисциплін. Підготувала контент дисциплін, інтерактивні лекції та презентації в електронній системі навчання «Moodle». Уклала посібники, методичні рекомендації, має публікації у фахових періодичних виданнях. Виступає з науково-методичними доповідями на обласних методичних об’єднаннях, всеукраїнських конференціях, має сертифікати онлайн-курсів з креативності у викладанні. Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2010р.; Почесна грамота голови Херсонської обласної державної адміністрації, 2010р.; Почесна грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2013р.; Нагрудний знак «Відмінник освіти», 2014р.; Почесна грамота голови управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, 2017р.; Почесна грамота голови Департаменту управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, 2017р.; Нагрудний знак «Василь Сухомлинський», 2019р.; Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2019р.

Ботвинюк Алла Василівна

Викладач загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст першої категорії. У 2007 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та історія», здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії. У коледжі працює з 2016  року. Викладає дисципліни: українська мова, українська література та громадянська освіта.

Викладач працює над методичною проблемою «Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури». Займається підвищенням професійної майстерності, бере участь у вебінарах, онлайн-курсах, конференціях. Має друковані тези та статті в збірниках наукових праць. Виступає з науковими доповідями та презентаціями на засіданнях педагогічної ради, циклової комісії, обласного методичного об’єднання. Наповнила контентом курси в системі Moodle. Проводить тематичні позакласні заходи.

Гаркуша Олена Володимирівна

Викладач загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист». У 1982 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю російська мова та література, здобула кваліфікацію вчителя російської мови та літератури. У коледжі працює з 2004 року. Викладає дисципліни: українська мова та українська література.

Працює над методичною проблемою «Розвиток творчого мислення на уроках української мови та літератури засобами інноваційних технологій». Має досвід використання проєктної технології на заняттях з мови та літератури, активно працює на платформі Moodle. Щорічно є членом журі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка. Має друковані роботи в науково-методичних журналах.

Нагороди:Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2014 р., Почесна грамота голови Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, 2017 р., Грамота голови Херсонської обласної державної адміністрації, 2018р.

Мала Світлана Володимирівна

Викладач загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст вищої категорії. У 1998р. закінчила Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Української мова та література», здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури; у 2002 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет, магістратура, «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література», здобула кваліфікацію магістра української мови та літератури. У коледжі працює з 2000 року. Викладає дисципліни: українська мова та українська література. Займається методичною роботою: «Використання інноваційних технологій навчання на уроках української мови і літератури з метою розвитку творчого потенціалу учнів». Створила електронну бібліотеку студентських проектів з української мови, тематичні теки за творчістю письменників та поетів. Для контролю знань розробила систему різнорівневих тестових завдань з усіх тем та розділів з української мови та літератури. Підготувала методичні розробки з творчості письменників. Наповнила навчально-методичним матеріалом дисципліни на платформі Moodle. Має публікації в науково-методичних журналах, виступає з доповідями на засіданнях циклової комісії, педагогічних радах, обласних методичних об’єднаннях. Щорічно проводить відкриті заняття, різноманітні позакласні заходи.

Марченко Лариса Вікторівна

Викладач українознавчих дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1978 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю російська мова та література, здобула кваліфікацію вчителя російської мови та літератури. У коледжі працює з 1983 року. Викладає дисципліну зарубіжна література.

Працює над проблемою: «Розвиток творчих здібностей здобувачів освіти на уроках зарубіжної літератури». Автор методичних розробок, дидактичних матеріалів до вивчення понять з теорії літератури, методичних вказівок та завдань для самостійної роботи здобувачів освіти. Включає в роботу моделювання життєвих ситуацій та рольові ігри. Організовує позакласні заходи. Виступає з науковими доповідями щодо формування ключових компетентностей здобувачів освіти з вивчення світової літератури. Надає практичну допомогу молодим викладачам.

Нагороди: Почесна грамота Академії педагогічних наук України, 2009р., Грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації, 2014р., Грамота Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області, 2019р., Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019р.

Ревенюк Неоніла Михайлівна

Викладач загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1972 році закінчила Одеський державний університет за спеціальністю українська мова та література. У коледжі працює з 1998 року. Викладає дисципліни: українська мова та українська література.

Працює над науково-методичною проблемою: «Національно-патріотичне виховання курсантів на зразках української літератури». Володіє ефективними формами та методами роботи. Творчо підходить до використання передових методів навчання. У своїй методиці викладання поєднує традиційні класно-урочні методи із сучасними інноваційними технологіями. Нагороди: Знак Антона Макаренка, 2007р., Почесна грамота Академії педагогічних наук України, 2009р., Нагрудний знак «Василь Сухомлинський», 2019р.

Самофалова Олена Григорівна

Викладач загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст вищої категорії. У 1994 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю українська мова та література, здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури. У коледжі працює з 2004 року. Викладає дисципліни: українська мова, українська література, українська мова (за професійним спрямуванням).

Займається методичною роботою: формування критичного мислення здобувачів освіти на заняттях української літератури; розвиток пізнавальної активності здобувачів освіти. Розробила контент дисциплін, які викладає, наповнила навчально-методичним матеріалом електронний курс Moodle. Має публікації в науково-методичних журналах,  власні методичні розробки з навчальної та виховної роботи, виступає з науковими доповідями на засіданнях циклової комісії, педагогічних радах. Проводить тематичні позакласні заходи.

Нагороди: Почесна грамота управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, 2016 р.

Степаненко Юлія Борисівна

Викладач загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст вищої категорії, у 1996 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю російська мова та світова література, здобула кваліфікацію вчителя російської мови та літератури. У коледжі працює з 2004 року. Викладає дисципліну світова література.

Займається методичною роботою: компаративний аналіз творів на уроках світової літератури; використання інтелект-карт в навчанні. Є автором навчальних посібників та методичних розробок, має публікації у газеті освітян Херсонщини «Джерела», журналах «Зарубіжна література в школі», «Вивчаємо українську мову та літературу». Виступає на педагогічних радах, засіданнях циклової комісії, на засіданнях обласного методичного об’єднання викладачів зарубіжної літератури. Нагороди: Грамота ректора Херсонського державного морського інституту, 2009р.; Подяка ректора Херсонського державного морського інституту, 2010 р.

Шиянюк Лариса Василівна

Викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1984 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю українська мова та літератури. У 2018 року отримала диплом про підтвердження наукового ступеня: кандидат педагогічних наук, доктор філософії за спеціальністю «Теорія та методика навчання (українська мова)». У коледжі працює з 1999 року. Викладає дисципліни: українська мова, українська література, українська мова (за професійним спрямуванням).

Займається методичною роботою: працює над дослідженням науково-методичної проблеми «Текстоцентричний підхід до формування українськомовної комунікативної компетентності студентів (курсантів) на уроках української мови шляхом використання традиційних та інноваційних методів і прийомів навчання». Брала участь у міжнародних, усеукраїнських, регіональних науково-практичних семінарах та науково-практичних конференціях; була учасником та виступала на засіданнях обласного методичного об’єднання; готувала доповіді та презентації до педагогічних рад МФК ХДМА. Має численні начально-методичні публікації.

Нагороди: Нагрудний знак «Відмінник освіти», 2014р., Почесна грамота Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, 2017р., Подяка Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, 2018р., Нагрудний знак «Ушинський К.Д.», 2019р.