Предметна комісія англійської мови судномеханічного та електромеханічного відділеннь

Основна мета предметної комісії англійської мови: удосконалення мовленнєвої діяльності здобувачів освіти на комунікативній основі, формування компетентного мовця, використовуючи іноземну мову для спілкування, розвиток творчих здібностей здобувачів освіти.

Завдання комісії:

  • розробляти сучасні педагогічні технології особистісно-орієнтованого навчання та їх впровадження у навчально-виховний процес;
  • втілювати методи нестандартної організації творчої діяльності здобувачів освіти;
  • удосконалювати зміст і структуру занять, форм та методів навчання;
  • вивчати та використовувати на практиці інноваційні методи навчання;
  • створювати умови розвитку особистості, сприяти духовному піднесенню здобувачів освіти.
  • застосовувати здобуті знання при проходженні співбесідив крюїнгових компаніях та при складанні тестів професійного спрямування.

Робота та досягнення

Викладачі предметної комісії працюють над науково-методичною проблемою «Впровадження різнорівневого комунікативного навчання англійської мови в умовах компетентнісного підходу». Методичні доповіді та виступи викладачів на семінарах, конференціях, педагогічних радах відбивають алгоритм реалізації компетентнісного підходу до вивчення іноземної мови  та професійно-педагогічну компетентність викладачів.

Весь навчально-виховний процес, що здійснюють викладачі, зорієнтований на використання ефективних технологій, за допомогою яких поповнюються знання, розвиваються вміння, пізнавальна активність і самостійність студентів.

Викладачі предметної комісії створили контенти дисциплін «Іноземна мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням», наповнили електронну систему навчання «Moodle» навчально-методичним матеріалом, інтерактивними вправами та презентаціями. За цей період авторським колективом викладачів предметної комісії   були розроблені навчальні посібники для здобувачів освіти освітньої програми «Експлуатація суднових енергетичних установок» такі як «OntheBEAM», «FullAhead», «Ship’sHeart».

Переглянути
Токарєва Ольга Вікторівна

Голова комісії, викладач філологічних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. У 1999 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю вчитель англійської мови та німецької мови та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та німецької мови. У 2018 році здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Теорія та методика професійного навчання». У коледжі працює з 1999 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова» та «Англійська мова (за професійним спрямуванням)». З 2020 року виконує обов’язки співкоординатора з англійської мови.

Викладач постійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін, а також електронної бази комплексу навчальних дисциплін на веб-сайті коледжу. На практичних заняттях викладач використовує метод кейс, який навчає сформулювати протилежну думку, вміння аргументувати і захищати власну точку зору, мислити критично і вирішувати задачу в умовах обмеженого часу. Викладач є співавтором навчальних посібників для здобувачів «On the BEAM», «Full Ahead», «Ship’s Heart». Також бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях за фахом, має низку статей, в яких поширює власний досвід. Нагороди: Грамоти ректора Херсонської державної морської академії, 2019р., 2020р.

Бевзенко Юлія Юріївна

Викладач філологічних дисциплін, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. У 2014 році закінчила Херсонський державний університет, за спеціальністю «Мова і література (англійська)», та здобула кваліфікацію філолога. Викладача мови (англійської) та зарубіжної літератури У коледжі працює з 2015 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова» та «Англійська мова (за професійним спрямуванням)». 

Викладач постійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін, а також електронної бази комплексу дисциплін на веб-сайті коледжу. На заняттях викладач використовує комунікативні вправи для розвитку навичок усного і писемного мовлення. Викладач бере активну участь та поширює свій досвід під час участі у міжнародних та всеукраїнських конференціях за фахом. Є співавтором навчального посібника «On the Beam» для здобувачів освіти. У своїй роботі викладач використовує такі методи: метод проектів, метод кейсів, задля налагодження групової роботи та створення наближених до реальних умов на судні. Використовує новітні технології такі як: адаптивне тестування, гейміфікація, мобільне навчання  задля забезпечення високого рівня комунікативних вмінь морських фахівців для вирішення практичних та професійних задач. Нагороди: Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2020 р.

Гукова Анна Миколаївна

Викладач англійської мови, спеціаліст першої категорії. У 2012 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Мова і література (англійська)», здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, вчителя німецької мови; ступінь вищої освіти – магістр. У коледжі працює з 2012 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)» та «Англійська мова (за професійним спрямуванням)».

Працює над поповненням навчально-методичного забезпечення дисциплін «Іноземна мова (англійська)» та «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», а також займається створенням електронної бази комплексу дисциплін в електронному середовищі навчання Морського фахового коледжу ХДМА (Moodle). Є співавтором підручників для курсантів третього курсу «Power the ship» та «Increase the power». Приймає участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях за фахом, має низку статей, в яких поширює власний досвід.

Нагороди: Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2019 р.

Дениченко Ірина Миколаївна

Викладач філологічних дисциплін, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. У 2003 році закінчила Херсонський державний університет та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури. У коледжі працює з 2010 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова» та «Англійська мова (за професійним спрямуванням)».

Викладач працює над створенням навчально-методичного забезпеченням дисциплін, а також електронної бази комплексу дисциплін на веб-сайті коледжу. На заняттях викладач працює над розвитком усного мовлення, використовуючи інтерактивні методи роботи, а саме: робота в парах, робота у групах, спонукаючи здобувачів освіти до творчості та логічного мислення, вчить висловлювати свою власну думку, аналізувати ситуації. Ірина Миколаївна є співавтором навчального посібника «Full Ahead» для здобувачів освіти. Викладач бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях за фахом, має низку статей, в яких поширює власний досвід Нагороди: Грамоти ректора Херсонської державної морської академії, 2016р., 2017р.

Кононова Олена Юріївна

Викладач філологічних дисциплін, спеціаліст першої категорії. У 1996 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю вчитель української мови та літератури, англійської мови та здобула кваліфікацію викладача української мови та літератури, англійської мови. У коледжі працює з 1998 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова» та «Англійська мова (за професійним спрямуванням)».

Викладач працює над створенням навчально-методичного забезпечення дисциплін, а також електронної бази комплексу дисциплін на веб-сайті коледжу. У своїй роботі викладач працює над розвитком та формуванням у здобувачів освіти критичного мислення в процесі навчання, що спонукає їх до аналізу наданих фактів, вчить активно слухати і мислити, надавати оцінки подіям, що відбуваються, обирати оптимальні рішення проблеми в умовах професійної діяльності, тощо. Викладач приймає активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях за фахом, має низку статей, в яких поширює власний досвід

Нагороди: Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2017р.

Мельникова Анастасія Сергіївна

Викладач гуманітарних дисциплін, спеціаліст. У 2018 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю Філологія (українсько-англійська філологія), здобула кваліфікацію бакалавр, вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури; у 2019 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю Філологія (українська мова та література), здобула кваліфікацію магістр, викладач української мови та літератури; у 2019 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю Менеджмент (управління навчальним закладом), здобула кваліфікацію магістр, управління навчальним закладом (за типом). У коледжі працює з 2019 року. Викладає дисципліну: англійська мова.

Викладач постійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін, а також електронної бази комплексу дисциплін на платформі Moodle. На заняттях викладач використовує комунікативні вправи для розвитку навичок усного і писемного мовлення. Займається вихованням обдарованої молоді.

Мішукова Любов Іванівна

Викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії. У 1979 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова», здобула кваліфікацію вчителя англійської та французької мови. У коледжі працює з 1994 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

Розробила робочі програми з дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», веде навчальні курси на платформі Moodle. Виступає з доповідями на засіданнях комісії; проводить семінари та майстер-класи для викладачів англійської мови. Приймала участь у засіданні обласного методичного об’єднання викладачів іноземної мови ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області; виступала у якості наукового керівника студентів на студентських конференціях. Має публікації у збірнику матеріалів науково-практичної конференції та у науковому журналі. Нагороди: Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2019 р.; Грамота від компанії «Marlow Navigation».

Рослякова Анна Володимирівна

Завідувач навчально-виробничою практикою, викладач філологічних дисциплін, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії, у 2011 році закінчила Херсонський державний університет, за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури; вчителя німецької мови. Ступінь вищої освіти – магістр. У коледжі працює з 2013 року. Викладає дисципліну: «Англійська мова (за професійним спрямуванням)».

Викладач займається удосконаленням електронної бази комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін в електронному середовищі навчання Moodle. Викладач використовує нові освітні технології та постійно вдосконалює свій професійний рівень. На своїх заняттях викладач використовує методи компетентнісно-орієнтованого підходу, а також ігрові технології навчання для активізації навчальної діяльності здобувачів освіти. Значна увага приділяється підготовці здобувачів освіти до проходження співбесід в крюінгових та судноплавних компаніях.

Черченко Валентина Миколаївна

Викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1972 році закінчила Чернігівський Державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Англійська мова», здобула кваліфікацію вчителя англійської мови. У коледжі працює з 2000 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська), «Англійська мова (за професійним спрямуванням)».

Є співавтором підручників «Power the ship» та «Increase the power» для здобувачів освіти третього курсу. Виступає з доповідями на засіданнях предметної комісії; приймає участь у методичних семінарах; має публікації у журналі «Таврійський вісник освіти». Підготувала контент дисциплін в електронній системі навчання «Moodle». Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2019 р.; Грамота від компанії «Marlow Navigation», 2020 р.; Грамоти обласного і міського відділів освіти міста Херсона, Морського коледжу.

Яресько Наталя Сергіївна

Викладач філологічних дисциплін, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. У 2004 році закінчила Інститут іноземних мов Херсонського державного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, іспанська)» з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури. У коледжі працює з 2015 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова» та «Англійська мова (за професійним спрямуванням)».

Викладач працює над поповненням навчально-методичного забезпечення дисциплін, а також електронної бази комплексу навчальних дисциплін на веб-сайті коледжу. На заняттях викладач працює над розвитком усного мовлення, використовуючи інтерактивні методи роботи, а саме: мозковий штурм, групова робота над проектами. Спонукає здобувачів освіти до творчості та логічного мислення, вчить висловлювати свою власну думку, аналізувати ситуації. Викладач постійно вдосконалює свій професійний рівень, володіє сучасними освітніми технологіями. Використовує в роботі методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу. Викладач є співавтором навчального посібника «Full Ahead» для здобувачів освіти та керівником робочої групи авторів навчального посібника “On the Beam”. Нагороди: Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2019р.