Електромеханічне відділення Морського фахового коледжу Херсонської державної морської академії навчає юнаків рівня молодшого фахового бакалавра та молодшого спеціаліста за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт, освітня програма «Експлуатація електрообладнання і автоматики суден» (кваліфікація: судновий електромеханік 3-го розряду).

Історія електромеханічного відділення – це 62 роки розвитку та вдосконалення: відкриття нових кабінетів, лабораторій, впровадження нових тренажерів та обладнання.

Електромеханічна спеціальність була заснована у 1959 році на базі судноремонтної спеціальності. В 1960 році на спеціальності було всього 6 кабінетів та одна лабораторія.

З 1960 року відділенням керував Федотко М.А. (1960-1970 р.р.). З 1971 р. по 1972 р. – Миронов В.В. З 1978 р. по 1999 р. електромеханічним відділенням керував Токарєв Л.І., та починаючи з 18.09.1999 р. по 2008 р. завідувачем електромеханічним відділенням був випускник Херсонського морського коледжу Корж А.К. З 2008 р. по 2018 р. електромеханічним відділенням завідував к.т.н. Короленко О.В. На теперішній час завідувачем електромеханічним відділенням є Бойко М.О.

Перший випуск відбувся у 1964 році в кількості 51 курсант. За час існування спеціальності випущено понад 4000 техніків-електромеханіків (з урахуванням випускників заочного відділення), які працюють на суднах берегових підприємств морського та річкового флоту та в сфері народного господарства України.

Курсанти та випускники відділення завжди відзначалися високим рівнем підготовки, різносторонністю знань, високою технічною культурою. Більшість випускників стали високопрофесійними судновими спеціалістами та займають відповідальні пости в різноманітних суднохідних компаніях та берегових підприємствах. Протягом багатьох років спеціальність була однією з провідних, а з 1989 року стала провідною електромеханічною спеціальністю в сфері підготовки техніків-електромеханіків.

Підготовка фахівців здійснюється згідно вимог Галузевого стандарту освіти України.

Електромеханічне відділення проводить набір абітурієнтів на базі 9 та 11 класів, на сьогоднішній день має у своєму складі 248 курсантів.

Навчальний процес на спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, освітня програма «Експлуатація електрообладнання і автоматики суден» забезпечують 10 викладачів випускової  циклової комісії електромеханічних дисциплін та 30 викладачів інших циклових комісій Морського фахового коледжу ХДМА. З них: 7 спеціалістів вищої категорії, викладачі-методисти; 14 спеціалістів першої категорії; 12 спеціалістів другої категорії; 11 спеціалістів.

На електромеханічному відділенні також працюють викладачі-ветерани: Карагодін Ю.М. («Експлуатація суднового високовольтного обладнання»), Корж А.К. («Експлуатація і ремонт електрообладнання та засобів автоматики»), які мають вищу морську освіту і великий практичний досвід роботи на суднах як суднові електромеханіки 1-го та 2-го розряду.

За дорученням Міністерства освіти і науки України електромеханічне відділення було розробником стандарту підготовки молодшого спеціаліста – електромеханіка.

Сучасні концепції підготовки спеціалістів, впроваджені на електромеханічному відділенні, враховують новітні тенденції у розвитку морської техніки та технології і передбачають підготовку свого роду універсалу – суднового електромеханіка у якості нового рівня. Особливістю навчання курсантів на електромеханічному відділенні є прикладний характер циклу фахової підготовки, формування вмінь та навичок на рівні кваліфікаційних вимог і компетенції молодшого фахового бакалавра та молодшого спеціаліста. Для цього створено достатню навчально-матеріальну базу:

Матеріально-технічна база електромеханічного відділення, яка нараховує 8 лабораторій та 14 кабінетів, забезпечує високу якість підготовки випускників електромеханічної спеціальності.

Лабораторії:

  1. Тренажерний центр управління генераторами постійного та змінного струму
  2. Лабораторія суднових автоматизованих електроприводів

3. Тренажерний центр управління суднової енергетичної установки ДАУ СДГ-Т та СТК

4. Лабораторія суднових електроенергетичних установок

5. Лабораторія електроніки та перетворювальної техніки

6. Лабораторія комп’ютерних технологій, програмування і електронного навчання та тестування

7. Лабораторія основ технічної експлуатації та технічної діагностики суднового електрообладнання та електроавтоматики

8. Лабораторія електротехніки та електроніки

9. Метрології

10. Високовольтного обладнання

Кабінети:
1. Історії України
2. Української та зарубіжної культури
3. Англійської мови
4. Соціально-економічних дисциплін
5. Математики
6. Теоретичної механіки та деталей машин
7. Інформатики
8. Інженерної та комп’ютерної графіки
9. Основ теорії, устрою судна та рушія
10. Основ судноводіння
11. Безпеки морського судноплавства
12. Основ права та морського права
13. Охорони праці та безпеки життєдіяльності
14. Методичний кабінет
Тренажерний комплекс ЕМВ нараховує 12 тренажерів:
1. ГРЩ (головний розподільчий щит) постійного та змінного струму.
2. ДАУ С Д-Г (дистанційне автоматичне управління судновими дизель-генераторами).
3. Автоматичне управління суднової електро-енергетичної установки.
4. Система централізованого контролю машино-котельного відділення Шипка-М.

5.ДАУ С Д-Г (дистанційне автоматичне управління судновими дизель-генераторами).
6.Система централізованого контролю машино-котельного відділення Шипка-М.
7.Тренажер автоматичного управління едлектро-енергетичною установкою «Іжора»
8.Система виявлення пожару ТОЛ.
9.Тренажер визначення солоності води Солемір.
10.Тренажер з електроніки та мікропроцесорної техніки з управлінням персональним комп’ютером.
11.Управління електроприводами:
1.Дослідження двигуна змішаного збудження
2.Дослідження двигуна паралельного збудження
3.Дослідження паралельної роботи трифазного трансформатора
4.Дослідження синхронного генератора
5.Дослідження паралельної роботи синхронних генераторів
6.Дослідження трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором
7.Дослідження трифазного двигуна з фазним ротором
8.Дослідження способів пуску трифазного асинхронного двигуна із короткозамкненим ротором.
9.Дослідження режимів роботи електродвигуна постійного струму
10.Дослідження регістрів роботи асинхронного короткозамкненого двигуна
11.Дослідження управління електродвигуном по системі генератор-двигун
12.Дослідження управління електродвигуном постійного струму
13.Дослідження режимів роботи асинхронного двигуна з фазним ротором
14.Дослідження систем безконтактного управління трифазним асинхронним двигуном
15.Дослідження систем автоматизації пуску й гальмування трифазним асинхронним двигуном
16.Управління сервоприводом
17.НТЦ-02.100 «Автоматизоване управління електроприводом із мікропроцесорною системою»
18.НТЦ-23.100 «Електричні машини»
Лабораторії і кабінети забезпечені необхідним обладнанням, наочними посібниками і навчально – методичною документацією, зокрема в тренажерному центрі управління генераторами постійного та змінного струму (аудиторія № 007), завідувач лабораторією Авраменко М.М., який забезпечує навчальний процес з суднових електричних машин, суднових автоматизованих електроприводів, суднових вимірювальних приборів та систем, у якому є в наявності:
–    ГРЩ (головний розподільчий щит) постійного струму;
–    ГРЩ (головний розподільчий щит) змінного струму;
–    Розподільчий щит для лабораторій;
–    Трансформатори понижуючі 380/220 В – 2 шт.;
–    Випрямлячі – 2 шт.
Курсанти проходять лабораторні роботи на встановленому обладнанні і мають можливість отримати практичні навички, які дають їм можливість застосувувати їх в суднових умовах при введенні в паралель дизель-генератор, а також при розділенні навантаження. Крім цього, можуть практично налагоджувати апаратуру для захисту від короткого замкнення і оберненої потужності.
В лабораторії суднових автоматизованих електроприводів (аудиторія № 009), яка забезпечує навчальний процес з дисципліни “Суднові автоматизовані електроприводи”, в наявності є:
–    лабораторні шафи, обладнані апаратурою управління і приладами;
–    двигуни і агрегати;
–    командоконтролери;
–    система генератор-двигун.
Тренажерний центр з систем управління суднової енергетичної установки дистанційного автоматичного управління судновими дизель-генераторами та СЦК (системи централізованого контролю) (аудиторія № 011), завідувач лабораторією Рязанов Л.Ф., забезпечує навчальний процес з вивчення електроенергетичних та енергетичних установок, тренажерної підготовки, де є в наявності:
1. Стенд СЦК (системи централізованого контролю) типу “Шипка-М”, що складається з:
–    агрегатів АТТ (автоматизована технічна температура) і випрямляча ВАКС (випрямляч автоматичний судновий стабілізуючий);
–    приладів живлення типу ПП (прилад живлення);
–    приладів узагальненої сигналізації та адресної сигналізації;
–    блоку реєстрації;
–    блоку цифрової інформації;
–    здавачів температури, тиску, рівня пожежної сигналізації.
2. Стенд дистанційного автоматичного управління судновими дизель-генераторами “Ижора-М”, що складається з:
–    агрегатів двигун-генератор;
–    приладів захисту та управління;
–    мневмосистеми дизель-генератора з давачем;
–    пультів управління дистанційного автоматичного управління;
–    шаф дистанційного автоматичного управління;
–    стендів та схем.
Електромеханічне відділення підтримує  ділові стосунки з більшістю вітчизняних та зарубіжних суднохідних компаній та морських агентств, серед яких АСК “Укррічфлот” України, Українське дунайське пароплавство, “Кристал Марина”, “Ви-Шипс” (Україна), “Данаос – Україна”, Єврокрюїнг“, та інші. Курсанти проходять плавальну практику на сучасних суднах ведучих компаній світу та згодом займають в цих компаніях належні посади.

1. Суднових вимірювальних пристроїв та систем

Суднових електроенергетичних систем