Новини
Перейти на сайт

Робота бібліотеки

Бібліотека коледжу сьогодні – живий організм, який

розвивається змінюється разом освітнім середовищем

та інформаційним суспільством.

Бібліотека Морського коледжу є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Морського коледжу  Херсонської державної морської академії.

Бібліотека, як структурний підрозділ закладу фахової передвищої освіти, приймає активну участь у освітньо-виховному процесі через забезпечення інформаційної і документальної підтримки  навчальної діяльності викладачів та курсантів, самостійної роботи  курсантів і студентів, а також через бібліотечні культурно-просвітницькі заходи.

Бібліотека Морського коледжу завдяки бібліотечним технологіям, які закріпились у якості зразків, стандартів, правил, форм і методів бібліотечної роботи, сприяє професійному розвитку майбутнього спеціаліста, вихованню всебічно розвиненої, гармонійної особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального, духовного та творчого зростання.

Одним з напрямків бібліографічної діяльності бібліотеки коледжу є заходи щодо пропагування бібліографічних знань, формування інформаційної, читацької, загальнокультурної компетенцій у курсантів та виховання правил бібліотечного етикету.

Інформаційні та виховні заходи бібліотеки направлені на допомогу освітньо-виховному процесу коледжу, на формування у курсантів/студентів інформаційних, загальнокультурних, професійних, громадянських, соціальних, життєвих компетентностей. Для досягнення цієї мети бібліотека координує свою роботу та співпрацює з відділеннями коледжу, головами циклових комісій, радою ветеранів ХДМА, начальником медичного ХДМА, психологом МК ХДМА.

НАША СТРАТЕГІЯ

  • Співпраця з адміністрацією, педагогічним колективом.

Сприяє здійсненню спільних проектів бібліотекарів, викладачів, курсантів, вихованню життєво компетентних, конкурентноспроможних особистостей. Координація та співпраця, а також спільне проведення заходів із відділеннями коледжу (ВЗП, СВВ, СМВ, ЕМВ, СБВ), головами ЦМК, радою ветеранів ХДМА, начальником санчастини ХДМА, психологом МК ХДМА.

  • Інтеграція з навчально-виховним простором  коледжу.

Сприяє співпраці з викладачами, активній участі курсантів/студентів у бібліотечних  заходах. Інформаційні та виховні заходи бібліотеки коледжу направлені на допомогу освітньо-виховному процесу коледжу у формуванні комунікативної, творчої, відповідальної особистості; на формування у курсантів/студентів інформаційних, загальнокультурних, професійних, громадянських, соціальних, життєвих, читацьких компетентностей.

  • Адаптація бібліотеки коледжу до інноваційних змін в освітньому середовищі. Допомагає вийти на якісно новий рівень форм і методів бібліотечної роботи. Компетентнісний підхід до формування змісту освіти став новим концептуальним орієнтиром діяльності бібліотеки. Бібліотека коледжу своєчасно реагує на стрімкі зміни що сьогодні відбуваються в суспільстві, освіті, технічному прогресі, інформаційному просторі.
  • Формування інформаційних ресурсів. Забезпечення відповідності складу й обсягу фонду нормативним вимогам книгозабезпечення фаховою літературою та інформаційним потребам користувачів.  Комплектування бібліотечного фонду навчальної літератури відповідно до навчальних планів фахової підготовки студентів та інформаційних потреб користувачів.
  • Систематична, цілеспрямована діяльність бібліотеки,  щодо формування у курсантів та студентів високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, готовності до виконання громадянських, конституційних  обов’язків.  Патріотизм, духовність, любов до родини та рідної землі – головні пріоритети у вихованні курсантів та студентів, що стоять поруч з підвищенням рівня знань.

Яскраві будні бібліотеки Морського коледжу ХДМА

У зв’язку із впровадженням компетентнісного підходу у навчальний процес Морського коледжу ХДМА, бібліотеці коледжу довелось переорієнтуватись на завдання, що постали з новим напрямом освітньої діяльності. Бібліотека зайняла свою нішу в процесі реалізації стратегії компетентнісного навчання.

Бібліотечні працівники окреслили коло компетенцій на формування яких може вплинути бібліотека – інформаційні, читацькі, соціальні, громадянські, комунікативні, життєві, здоров’язберігаючі, культурно-дозвіллєві компетенції. Але основне завдання бібліотеки – допомога викладачам у формуванні професійних компетенцій майбутніх фахівців морської галузі.

Інформаційні, бібліографічні, ігрові заходи, які допомагають формувати фахові компетенцій, завжди проходять за допомоги адміністрації, педагогів та активної участі курсантів і студентів. Система роботи колективу книгозбірні коледжу наповнена сучасними виховними технологіями, які дають можливість формувати одну з важливих компетенцій культурно-дозвіллєву. Формування цієї компетентності має вплив на процеси становлення духовності студентів; пропагує високі культурні, моральні та духовні цінності; сприяє залученню молоді до культурного надбання своєї Батьківщини, народу і держави; формує навички власного відбору культурних цінностей, відкриває і розвиває творчий потенціал курсанта.

Підготовка заходів з курсантами і студентами, репетиції, неформальне спілкування створюють дружню і творчу атмосферу.

Світлини свят і буднів бібліотеки – найкраще відображення сьогодення бібліотеки Морського коледжу.

День бібліотеки. Гра «Морська регата»

Звичайний день на відділі абонементу

Прес-виставка «Періодичні видання для освітян


Курсанти біля виставки-інсталяції

Книжкова виставка «Морські лоції – скарбниця професійної мови моряків».


Бінарні виховні заходи


Тренінги

Створюємо дерево толерантності

Літературна подорож навколо світу з Ж. Верном

День морської літератури


Майбутні штурмани планують маршрут судна


День інформації

Інсценізація. «Лісова пісня» Л.Українка

Андріївські вечорниці

Андріївські вечорниці

Репетиції

Репетиції

Пошук Google
Соцiальнi проекти
Дитяча “гаряча” лінія
Форум
Рейтинг курсантiв
Контакти
73000 м. Херсон
пр. Ушакова 14/1
Приймальна начальника коледжу:
т. +38(0552) 22-32-82
Приймальна комісія:
т. +38(0552) 26-50-93
моб. 099-040-16-15
Адреса електронної пошти:
Відвідування