Бібліотека коледжу сьогодні – живий організм, який

розвивається змінюється разом освітнім середовищем

та інформаційним суспільством.

Бібліотека Морського фахового коледжу є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Морського коледжу  Херсонської державної морської академії.

Бібліотека, як структурний підрозділ закладу фахової передвищої освіти, приймає активну участь у освітньо-виховному процесі через забезпечення інформаційної і документальної підтримки  навчальної діяльності викладачів та курсантів, самостійної роботи  курсантів і студентів, а також через бібліотечні культурно-просвітницькі заходи.

Бібліотека Морського фахового коледжу завдяки бібліотечним технологіям, які закріпились у якості зразків, стандартів, правил, форм і методів бібліотечної роботи, сприяє професійному розвитку майбутнього спеціаліста, вихованню всебічно розвиненої, гармонійної особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального, духовного та творчого зростання.

Одним з напрямків бібліографічної діяльності бібліотеки коледжу є заходи щодо пропагування бібліографічних знань, формування інформаційної, читацької, загальнокультурної компетенцій у курсантів та виховання правил бібліотечного етикету.

Інформаційні та виховні заходи бібліотеки направлені на допомогу освітньо-виховному процесу коледжу, на формування у курсантів/студентів інформаційних, загальнокультурних, професійних, громадянських, соціальних, життєвих компетентностей. Для досягнення цієї мети бібліотека координує свою роботу та співпрацює з відділеннями коледжу, головами циклових комісій, радою ветеранів ХДМА, начальником медичного ХДМА, психологом МФК ХДМА.

 

НАША СТРАТЕГІЯ

  • Співпраця з адміністрацією, педагогічним колективом.

Сприяє здійсненню спільних проектів бібліотекарів, викладачів, курсантів, вихованню життєво компетентних, конкурентноспроможних особистостей. Координація та співпраця, а також спільне проведення заходів із відділеннями коледжу (ВЗП, СВВ, СМВ, ЕМВ, СБВ), головами ЦМК, радою ветеранів ХДМА, начальником санчастини ХДМА, психологом МФК ХДМА.

  • Інтеграція з навчально-виховним простором коледжу.

Сприяє співпраці з викладачами, активній участі курсантів/студентів у бібліотечних  заходах. Інформаційні та виховні заходи бібліотеки коледжу направлені на допомогу освітньо-виховному процесу коледжу у формуванні комунікативної, творчої, відповідальної особистості; на формування у курсантів/студентів інформаційних, загальнокультурних, професійних, громадянських, соціальних, життєвих, читацьких компетентностей.

  • Адаптація бібліотеки коледжу до інноваційних змін в освітньому середовищі. Допомагає вийти на якісно новий рівень форм і методів бібліотечної роботи. Компетентнісний підхід до формування змісту освіти став новим концептуальним орієнтиром діяльності бібліотеки. Бібліотека коледжу своєчасно реагує на стрімкі зміни що сьогодні відбуваються в суспільстві, освіті, технічному прогресі, інформаційному просторі.
  • Формування інформаційних ресурсів. Забезпечення відповідності складу й обсягу фонду нормативним вимогам книгозабезпечення фаховою літературою та інформаційним потребам користувачів. Комплектування бібліотечного фонду навчальної літератури відповідно до навчальних планів фахової підготовки студентів та інформаційних потреб користувачів.
  • Систематична, цілеспрямована діяльність бібліотеки, щодо формування у курсантів та студентів високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, готовності до виконання громадянських, конституційних  обов’язків.  Патріотизм, духовність, любов до родини та рідної землі – головні пріоритети у вихованні курсантів та студентів, що стоять поруч з підвищенням рівня знань.

 

Яскраві будні бібліотеки Морського фахового коледжу ХДМА

У зв’язку із впровадженням компетентнісного підходу у навчальний процес Морського фахового коледжу ХДМА, бібліотеці коледжу довелось переорієнтуватись на завдання, що постали з новим напрямом освітньої діяльності. Бібліотека зайняла свою нішу в процесі реалізації стратегії компетентнісного навчання.

Бібліотечні працівники окреслили коло компетенцій на формування яких може вплинути бібліотека – інформаційні, читацькі, соціальні, громадянські, комунікативні, життєві, здоров’язберігаючі, культурно-дозвіллєві компетенції. Але основне завдання бібліотеки – допомога викладачам у формуванні професійних компетенцій майбутніх фахівців морської галузі.

Інформаційні, бібліографічні, ігрові заходи, які допомагають формувати фахові компетенцій, завжди проходять за допомоги адміністрації, педагогів та активної участі курсантів і студентів. Система роботи колективу книгозбірні коледжу наповнена сучасними виховними технологіями, які дають можливість формувати одну з важливих компетенцій культурно-дозвіллєву. Формування цієї компетентності має вплив на процеси становлення духовності студентів; пропагує високі культурні, моральні та духовні цінності; сприяє залученню молоді до культурного надбання своєї Батьківщини, народу і держави; формує навички власного відбору культурних цінностей, відкриває і розвиває творчий потенціал курсанта.

Підготовка заходів з курсантами і студентами, репетиції, неформальне спілкування створюють дружню і творчу атмосферу.

Світлини свят і буднів бібліотеки – найкраще відображення сьогодення бібліотеки Морського коледжу.

День бібліотеки. Гра «Морська регата»

Інформаційні та виховні заходи бібліотеки направлені на допомогу освітньо-виховному процесу коледжу, на формування у курсантів/студентів інформаційних, загальнокультурних, професійних, громадянських, соціальних, життєвих компетентностей. Для досягнення цієї мети бібліотека координує свою роботу та співпрацює з відділеннями коледжу, головами циклових комісій, радою ветеранів ХДМА, начальником медичного ХДМА, психологом МК ХДМА.

День бібліотеки. Гра «Морська регата»

travel-конкурс «Морська одіссея»


Звичайний день на відділі абонементу

Читальна зала


Прес-виставка «Періодичні видання для освітян

Курсанти біля виставки-інсталяції


Книжкова виставка «Морські лоції – скарбниця професійної мови моряків».

Бінарні виховні заходи


Тренінги


Створюємо дерево толерантності

Літературна подорож навколо світу з Ж. Верном

День літератури фахової морської літератури

Майбутні штурмани планують маршрут судна

Дні інформації


Інсценізація уривку з п’єси О. Коломійця «Фараони»

Інсценізація. «Лісова пісня» Л.Українка

Андріївські вечорниці


Інсценізація уривку з твору Л. Костенко «Маруся Чурай»

Літературно-історична мандрівка «Від козацької звитяги до мужності захисників Вітчизни»

Репетиції