Перелік документів, що складають особову справу випускника для присвоєння звання

ШТУРМАНА/ МЕХАНІКА ТРЕТЬОГО РОЗРЯДУ/ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ТРЕТЬОГО РОЗРЯДУ

Ксерокопії наступних документів (за пред’явленням випускником оригіналів) – перевірені та завірені підписом посадової особи, яка приймає документи, та відповідним штампом:

  1. Паспорт громадянина України або громадянина іншої держави (сторінки, в яких внесені дані щодо прізвища, імені і дати народження власника, номера, дати та місця видачі паспорта);
  2. Ідентифікаційний код
  3. Книга реєстрації практичної підготовки (Record Training Book) з відповідними записами, підтверджуючими підготовку курсанта під час проходження практики. Вона повинна бути зареєстрована у навчальному закладі та завірена підписом капітана та судновою печаткою. (В особову справу курсант надає копію Record Training Book, другу копію курсант залишає собі, для надання її до Капітанії порту при отриманні першого робочого диплому).
  4. Посвідчення особи моряка (сторінки, в яких внесені дані щодо прізвища, імені і дати народження власника, номера, дати та місця видачі, дати закінчення терміну дії посвідчення, усі сторінки, які підтверджують стаж плавання протягом дії посвідчення);
  5. Діючий документ, виданий схваленим Міністерством охорони здоров’я України медичним закладом, що підтверджує придатність за станом здоров’я до виконання посадових обов’язків на судні за спеціальністю (санітарний паспорт або медичне свідоцтво). У виключному випадку, у разі неможливості своєчасно надати зазначений діючий документ, випускник може надати документ, термін дії якого закінчився не раніше ніж 1 лютого поточного року;
  6. Послужна книжка моряка із записами, що підтверджують стаж роботи на суднах відповідно до встановлених вимог.
  7. Диплом про освіту;
  8. Додаток до диплому про освіту;
  9. Диплом оператора ГМЗЛБ загальний (A-IV/2, B-ІV/2 п.п.29-36) або обмежений (A-IV/2, B-IV/2 п.п. 37-44) та Підтвердження диплому оператора ГМЗЛБ тільки для курсантів судноводійного відділення
  10. Сертифікати:

Обов’язкові для курсантів всіх відділень:

— Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки (VI/1,A-VI/1,пункти 1,2);

— Підготовка фахівців з рятувальних шлюпок , рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками(VI/2 , пункт 1,A-VI/2 пункти 1-4);

— Підготовка боротьби з пожежею за розширеною програмою (VI/3, A-VI/3 пункти 1-4);

— Підготовка з надання першої медичної допомоги (VI/4, пункт 1. A-VI/4 пункти1-3);

— Підготовка та інструктаж з питань охорони для всіх моряків (VI/6, пункт 1,2. A-VI/6 п.1-4);

Обов’язкові лише для курсантів судноводійного відділення МФК ХДМА:

— Підготовка з управління складом навігаційної вахти на містку(рівень експлуатації) (А-ІІ/1, A-VIII/2/ ч.3.4.ч 4-1. В-1/12 пункти 68,69.В-VIII/2.ч.4-1).

— Підготовка з судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки та використанням ЗАРП, з роботи в колективі на містку, з пошуку та порятунку на рівні управління(А-ІІ/2, А-І/12, пункти 4, 5, В-І/12, пункти 2-35);

— Підготовка з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем на рівні експлуатації(А-ІІ/1, А-ІІ/2, А-ІІ/3, А-І/12, В-1/12, пункти 36-66)