Практика курсантів МК ХДМА є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми та навчальних планів підготовки морських фахівців і галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих курсантами під час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Під час практики у курсантів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей фахівця морської галузі. Практика передбачає безперервність та послідовність формування у курсантів достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та набуття необхідного стажу плавання для отримання звання осіб командного складу морських суден.