Циклова комісія дисциплін прикладної механіки

Освітня діяльність:

Основна мета циклової комісії це розвиток фахових та творчих здібностей у здобувачів освіти, формування професійних компетентностей майбутніх фахівців зварювального виробництва та машинобудування, уміння в ринкових умовах приймати обґрунтовані рішення.

Завдання циклової комісії:

розробляти та вдосконалювати навчально-методичне забезпечення дисциплін;

— втілювати комп’терно-інформаційні технології в освітній процес (CAD,COMPAS та інші);

— вдосконалювати методики викладання дисциплін, застосовуючи інтерактивні форми навчання;

— розробляти та вдосконалювати електронні курси дисциплін на платформі LMS Moodle для дистанційного навчання здобувачів освіти;

— створити систему пошуку і підтримки обдарованої молоді, стимулювання її до творчого саморозвитку та самовдосконалення;

— підвищувати професійну майстерність здобувачів освіти, залученням їх до участі у конкурсах професійної майстерності.

Робота та досягнення

Викладачі циклової комісії «Прикладна механіка» займаються підготовкою здобувачів освіти до участі у фахових конкурсах і олімпіадах, Всеукраїнських науково-практичних конференціях, проводять конкурси на «Кращий курсовий проект» та «Кращу курсову роботу»; організують екскурсії на підприємства Херсона та області; Впроваджують в освітній процес найкращі досягнення науки, техніки і технологій в галузі «Машинобудування»; використовують програмне забезпечення  CAD та COMPAS, що дозволяє оволодіти знаннями для здійснення 3D моделювання; виступають з доповідями на методичних об’єднаннях. Під керівництвом викладачів здобувачі освіти отримали призові місця у фахових конкурсах.

Переглянути
Шевченко Світлана Миколаївна

Голова циклової комісії дисциплін прикладної механіки, викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії. У 1990 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Обладнання і технологія зварювального виробництва», здобула кваліфікацію інженер-механік зварювального виробництва. У 2003 р. закінчила Херсонський Державний технічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», здобула кваліфікацію спеціаліст з економіки підприємств. Викладає дисципліни: Економіка, організація та планування виробництва, Технологічні основи зварювання плавленням, Матеріалознавство та термічна обробка металів і зварних з’єднань, Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, є керівником виробничих практик та дипломного проєктування.

Працює над розробкою та вдосконаленням навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін. Щорічно проводить конкурс на кращу курсову роботу. Розвиває творчі здібності здобувачів освіти з використанням інтерактивних методів навчання. Викладач постійно підвищує кваліфікацію та проходить стажування для вдосконалення власного досвіду.

Нагороди: Грамоти ректора Херсонської державної морської академії, 2017 р., 2018 р., 2019р.

Грибкова-Боброва Олена Станіславівна

Завідувач лабораторії, викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. У 2001 році закінчила Херсонський державний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент», кваліфікація – бакалавр з менеджменту; у 2002 році закінчила Херсонський державний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – економіст-менеджер; у 2003 році закінчила Херсонський державний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту. У коледжі працює з 2006 року. Викладає дисципліни: Економіка і організація зварювального виробництва, Економіка, організація і планування виробництва. Консультант економічної частини дипломного проектування.

Працює над розробкою та вдосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін. Підвищує професійну майстерність здобувачів освіти. Розвиває творчі здібності здобувачів освіти з використанням інтерактивних методів навчання. Нагороди: Грамоти ректора Херсонської державної морської академії, 2017р., 2019р.

Курилко Ігор Олександрович

Завідувач суднобудівного відділення, викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії. У 1996 році закінчив Херсонський індустріальний інститут, здобув кваліфікацію бакалавр комп’ютерних наук, у 1998 р. закінчив Херсонський Державний технічний університет, за спеціальністю «Технологія машинобудування», здобув кваліфікацію спеціаліст з технології машинобудування. У коледжі працює з 2003 року.Викладає дисципліни: Основи програмування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів, Комп’ютерні технології в машинобудуванні, Основи технології машинобудування, Будова і обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів, є керівником виробничих практик та дипломного проектування.

Розробив навчально-методичне забезпечення дисциплін. Підготував здобувачів освіти, які зайняли призові місця на обласній олімпіаді та конкурсах фахової майстерності Херсонської області. Приймав участь у роботі експертних комісій для проведення акредитації та ліцензування. Займається навчанням обдарованої молоді.

Нагороди: Грамоти ректора Херсонської державної морської академії, 2017р., 2018р., 2019р., 2020р.

Пасюта Оксана Михайлівна

Методист Морського фахового коледжу ХДМА, викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. У 2008р. закінчила Херсонську філію Національного університету кораблебудування ім. адм. С.О. Макарова, спеціальність «Зварювання», кваліфікація – Бакалавр зварювання. У 2010р. закінчила Національний університет кораблебудування ім. адм. С.О.Макарова, спеціальність – «Технологія та устаткування зварювання», кваліфікація – Магістр зі зварювання. У коледжі працює з 2012 року. Викладає дисципліни: Зварні конструкції, Технологічне устаткування, Контроль якості зварювання, є керівником виробничих практик та дипломного проектування.

Працює над розробкою та вдосконаленням навчально-методичне забезпечення дисциплін щодо виконання практичних, самостійних, курсових та дипломних проєктів. Займається розвитком творчих здібностей здобувачів освіти з використанням інтерактивних методів навчання.

Нагороди: Грамоти ректора Херсонської державної морської академії, 2017р., 2018р., 2019р., 2020р.

Пліс Сергій Анатолійович

Майстер виробничого навчання, викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. У 1990 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. С.О.Макарова за спеціальністю «Устаткування і технологія зварювального виробництва», здобув кваліфікацію Інженер-механік. Стаж роботи на виробництві – 13 років. У коледжі працює з 2016 року. Викладає дисципліни: Технологія та обладнання зварювання тиском; Газотермічна обробка матеріалів; Обладнання електричного зварювання плавленням; Виготовлення зварних конструкцій; Основи ремонту суден, є керівником дипломного проєктування.

Розробив навчально-методичне забезпечення дисциплін. Щорічно проводить конкурс на кращий курсовий проєкт. Підвищує професійну майстерність здобувачів освіти із залученням їх до участі у конкурсах професійної майстерності. Вдосконалює проведення навчальної практики та проводить конкурс «Кращий зварювальник» серед здобувачів освіти. Нагороди: Грамоти ректора Херсонської державної морської академії, 2019р., 2020р.

Самохін Борис Володимирович

Завідувач лабораторії, викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії. У 1977 році закінчив Комунарський гірничо-металургійний інститут за спеціальністю «Машинобудування», здобув кваліфікацію «Інженер-викладач машинобудівних дисциплін». У коледжі працює з 1977 року. Викладає дисципліни: Приводи верстатів з програмним управлінням  і робото технічних комплексів, Верстати з програмним управлінням  і робото технічних комплексів, Основи обробки матеріалів та інструмент, є керівником виробничих практик та дипломного проєктування.

Щорічно за результатами навчальної практики проводить конкурс «Кращий токар» серед здобувачів освіти. Підготував студентів до участі у обласному конкурсі фахової майстерності та Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності. Розробив методичні рекомендації навчальних дисциплін для здобувачів освіти та електронні курси на платформі Moodle.

Нагороди: Грамоти ректора Херсонської державної морської академії, 2016 р., 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р.