Предметна комісія англійської мови електромеханічного та суднобудівного відділень

Основна мета предметної комісії – розвиток у здобувачів освіти загально-морських та професійних комунікативних умінь, формування загальних компетентностей підготовки за освітньо-професійною програмою фахового молодшого бакалавра. Також метою комісії є оволодіння здобувачами освіти англійською мовою спеціального вжитку як засобом спілкування і здійснення в цьому процесі виховання, освіти і розвитку особистості, включаючи формування його комунікативної компетенції. У результаті вивчення англійської мови здобувачі освіти повинні вміти:

— спілкуватися на соціально-побутові та професійно-орієнтовані  ситуації;

— сприймати на слух аудіо записи та відповідно реагувати на прослухану інформацію;

— читати інструкції та тексти професійного спрямування на англійській мові;

— уміти писати особисті та ділові листи.

Завдання комісії:

  • розробляти навчально-методичне забезпечення для здійснення освітнього процесу;
  • втілювати компетентнісний підхід в умовах комунікативного навчання англійської мови;
  • постійно вдосконалювати педагогічну майстерність;
  • формувати нові професійні компетентності.

Робота та досягнення

Викладачі займаються впровадженням компетентнісного підходу в умовах комунікативного навчання, новітніх освітніх методик і технологій, особливо пов’язаних з дистанційним навчанням, та активно їх використовують і поширюють у освітньому середовищі. Також викладачі працюють над підготовкою до складання здобувачами освіти ДПА з англійської мови та підготовкою до проходження курсантами третього курсу співбесіди у крюїнгових компаніях .

За останні 5 років викладачі досягли багато результатів:

— майже всі викладачі комісії є співаторами підручників для здобувачів освіти, викладачі Головіна С.В., Черченко В.М., Гукова А.М. є співавторами двох підручників для курсантів ІІІ курсу, на обидва підручники зареєстровані авторські права.

— викладачі комісії активно ведуть навчальні курси в системі дистанційного навчання Moodle, постійно їх поповнюючи та вдосконалюючи;

— викладачі поширюють власний педагогічний досвід, виступаючи на засіданнях комісії, педрадах, семінарах, методичних об’єднаннях, проводячи майстер-класи;

— викладачі створили багато статей, виступали на конференціях, мають публікації у збірниках конференцій, у журналах видавничої групи «Основа», у наукових журналах тощо;

— викладачі виступають у якості наукового керівника здобувача освіти на студентських конференціях (Соловйова Н.О., Головіна С.В., Мішукова Л.І.); — викладачі постійно відвідують онлайн-семінари та отримують відповідні сертифікати (Мішукова Л.І., Соловйова Н.О., Гукова А.М., Трішина Ж.І., Головіна С.В.).

Переглянути
Головіна Світлана Вікторівна

Голова предметної комісії англійської мови електромеханічного та суднобудівного відділень, викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 2003 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)», здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, основ інформатики. У коледжі працює з 2003 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Англійська мова ( за професійним спрямуванням)».

Є співавтором підручників з англійської мови «Power the ship» та «Increase the power» для здобувачів освіти третього курсу. Виступала з доповідями та проводила майстер-класи на засіданнях методичного об’єднання викладачів іноземної мови ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області. Розробила робочі програми з дисциплін «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова (англійська)» та створила навчальні курси на платформі Moodle. Має публікації у збірнику матеріалів науково-методичної конференції та у науковому журналі.

Нагороди: Грамота від компанії «Marlow Navigation», 2018 р.; Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2019 р.

Гукова Анна Миколаївна

Викладач англійської мови, спеціаліст першої категорії. У 2012 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Мова і література (англійська)», здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, вчителя німецької мови; ступінь вищої освіти — магістр. У коледжі працює з 2012 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)» та «Англійська мова (за професійним спрямуванням)».

Працює над поповненням навчально-методичного забезпечення дисциплін «Іноземна мова (англійська)» та «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», а також займається створенням електронної бази комплексу дисциплін в електронному середовищі навчання Морського фахового коледжу ХДМА (Moodle). Є співавтором підручників для курсантів третього курсу «Power the ship» та «Increase the power». Приймає участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях за фахом, має низку статей, в яких поширює власний досвід.

Нагороди: Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2019 р.

Дюкова Жанна Ігорівна

Викладач англійської мови, спеціаліст другої категорії. У 2015 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Мова і література», здобула кваліфікацію філолога, вчителя мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури. У коледжі працює з 2015 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Англійська мова (за професійним спрямуванням). Розробила методичні вказівки для проведення самостійної роботи; виступала з доповідями на засіданнях предметної комісії; приймала участь у методичних семінарах. Нагороди: Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2019 р.

Мішукова Любов Іванівна

Викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії. У 1979 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова», здобула кваліфікацію вчителя англійської та французької мови. У коледжі працює з 1994 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

Розробила робочі програми з дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», веде навчальні курси на платформі Moodle. Виступає з доповідями на засіданнях комісії; проводить семінари та майстер-класи для викладачів англійської мови. Приймала участь у засіданні обласного методичного об’єднання викладачів іноземної мови ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області; виступала у якості наукового керівника студентів на студентських конференціях. Має публікації у збірнику матеріалів науково-практичної конференції та у науковому журналі. Нагороди: Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2019 р.; Грамота від компанії «Marlow Navigation».

Нікітін Олександр Олександрович

Викладач англійської мови, спеціаліст з вищою освітою. У 2016 році закінчив Херсонський державний університет за спеціальністю «Мова і література», здобув кваліфікацію філолога, викладача мови (англійської) та зарубіжної літератури, вчителя російської мови. У коледжі працює з 2016 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Англійська мова (за професійним спрямуванням).

Є співавтором підручника для здобувачів освіти першого курсу; має публікацію у науковому журналі «Молодий вчений»; виступав з методичними доповідями на засіданнях предметної комісії; приймав участь у методичних семінарах; веде навчальні курси на платформі Moodle.

Нагороди: Грамота ректора Херсонської державної морської академії, 2017 р. та 2020 р.; Грамота від компанії «Marlow Navigation», 2020р.

Соловйова Надія Олегівна

Викладач англійської мови, спеціаліст першої категорії. У 2007 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)», здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури, вчителя німецької мови. У коледжі працює з 2007 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Англійська мова ( за професійним спрямуванням)».

Є співавтором підручника для курсантів першого курсу «On the Beam» (Intermediate); відповідальна за редагування підручнику для 3го курсу електромеханічного відділення «Increase the Power». Має публікації у збірнику всеукраїнської науково-методичної конференції та у науковому журналі. Виступала на міжкафедральному науково-методичному семінарі в Херсонській державній морській академії. Веде курси на платформі Moodle – «Maritime English», «Specialized Maritime English», «Підготовка до ЗНО у формі ДПА». Нагороди: Грамоти ректора Херсонської державної морської академії, 2016р. та 2020р.

Черченко Валентина Миколаївна

Викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1972 році закінчила Чернігівський Державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Англійська мова», здобула кваліфікацію вчителя англійської мови. У коледжі працює з 2000 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська), «Англійська мова (за професійним спрямуванням)».

Є співавтором підручників «Power the ship» та «Increase the power» для здобувачів освіти третього курсу. Виступає з доповідями на засіданнях предметної комісії; приймає участь у методичних семінарах; має публікації у журналі «Таврійський вісник освіти». Підготувала контент дисциплін в електронній системі навчання «Moodle». Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2019 р.; Грамота від компанії «Marlow Navigation», 2020 р.; Грамоти обласного і міського відділів освіти міста Херсона, Морського коледжу.